InheritedWidget

InheritedWidget - kodningstester och intervjufrågor online

Flöjtande
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
72 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Asynkron programmering, Dart, Flöjtande, Terminer, Kärnavdelning, InheritedWidget

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Dart, Förlängning, Flöjtande, Tema

Programmeringsuppgift - Nivå:

Flutter | Enkel katalogapplikation för anställda - Implementera sökning med filter för en lista med anställda.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp