Intervjufrågor och test för CSS

CSS är ett formatmallsspråk som är utformat för att beskriva utseendet på ett dokument som skapats med hjälp av ett uppmärkningsspråk, t.ex. HTML, XHTML eller andra XML-baserade språk. Med hjälp av våra CSS-intervjufrågor och test kan du kontrollera webbdesigners och webbprogrammerares färdigheter, oavsett vilket programmeringsspråk de föredrar (PHP, Perl, Java).

Nivån på frågorna i DevSkillers CSS-intervjufrågor och programmeringsuppgifter varierar från junior till senior. För att klara alla frågor och uppgifter måste kandidaten ha kunskap om ett visst markup-språk, till exempel HTML (HyperText Markup Language) och grunderna i att utveckla applikationer för webben.

Teknik som omfattas:

Programmeringsspråk: HTML, CSS

Ramverk och bibliotek i Java: Bootstrap, Foundation

Bygg verktyg: NPM

TypeScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

.NET
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
49 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om .NET, C#, Mönster för meddelanden, WCF, Webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation, Metadata

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

.NET | RSA Decryption WCF Service - Slutgiltig implementering av WCF-gränssnittet som kan dekryptera och verifiera data som krypterats med RSA.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Redux

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

HTML/CSS | Startsida - Komplettera CSS-egendomsdefinitioner så att sidan visar den lämpliga splash loader-skärmen innan den visar startsidan.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
57 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, CSS, Tillgänglighet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

HTML
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
133 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webbutveckling, ES6, Typsnitt, CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

CSS/HTML - Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenter.

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL, CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
168 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

Python
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Valutaväxlingstjänst - Slutför genomförandet av Django ansökan om valutaväxling av modyfing CBV vyer och komplettering av servicelogiken.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders analyzer | Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetetet och returnerar en karta med den genomsnittliga beställda kvantiteten för en produkt för varje veckodag.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
95 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Programmeringsuppgift - Nivå:

HTML/CSS - Flexbox-navigationsfält - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

CSS
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
22 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera CSS formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Gallery Application - Slutför implementeringen av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

Dessutom kan du kolla in dessa Frågor om JavaScript-programmering.

Intervjufrågor om CSS

DevSkiller förbereder CSS-intervjufrågor för att hjälpa rekryterare att anställa CSS-utvecklare. Våra tester ger utvecklingskandidater CSS-utmaningar som är strukturerade för att noggrant granska deras CSS-färdigheter och hitta rätt kandidat för rollen. DevSkiller förbereder CSS-intervjufrågor för erfarna kandidater samt för utvecklare på mellannivå och juniorutvecklare.

DevSkiller CSS-intervjufrågorna är unika eftersom de bygger på RealLifeTesting™-metodiken. RealLifeTesting™ replikerar de verkliga scenarier som CSS-utvecklare möter i sitt dagliga arbete och presenterar dem för lämpliga CSS-uppdrag att arbeta med. DevSkillers CSS-intervjufrågor kan spara tid och pengar i ditt sökande efter en ny CSS-utvecklare.

Rekommenderade roller för våra CSS-intervjufrågor

 • Webbutvecklare
 • Front end-utvecklare
 • Fullstack-utvecklare
 • CSS-utvecklare
 • Junior front end-utvecklare
 • Middle front end-utvecklare
 • Senior front end-utvecklare
 • Grafisk formgivare

Hur DevSkiller CSS-intervjufrågor fungerar

Våra CSS-intervjufrågor gör det möjligt för rekryterare att analysera en sökandes CSS-färdigheter i en förutbestämd testmiljö. RealLifeTesting™ gör det möjligt för utvecklare att på ett korrekt sätt visa sina CSS-kunskaper, sin kodningsförmåga, problemlösning och sin förmåga att hantera tid. RealLifeTesting™ erbjuder ett mycket mer exakt sätt att bedöma utvecklare än traditionella algoritmiska tester. En av de stora ytterligare fördelarna med DevSkiller-testning är att testerna utförs på distans, vilket sparar tid och pengar.

Viktiga funktioner

 • Analysera kodningsförmågan och inte bara den akademiska förmågan.
 • CSS-intervjufrågorna nås på distans, vilket sparar tid och pengar.
 • RealLifeTesting™-metodiken erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sin egen IDE, klona till GIT, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/Github/Google för forskning.
 • Verktyg mot plagiat säkerställer testets noggrannhet
 • Observera tester i realtid
 • Automatiserade resultat som icke-tekniska rekryterare kan förstå
 • Tester för lägre, medel- och högre befattningar.

Färdigheter som täcks med DevSkillers CSS-intervjufrågor

 • CSS
 • ES6
 • Funktionell
 • Html
 • JavaScript
 • Tillgänglighet
 • WCAG 2.0
 • Tillgänglighet på webben
 • PDO
 • AJAX
 • Löften
 • Webbutveckling

Vad du ska leta efter hos en CSS-utvecklare

CSS (Cascading Style Sheets) är en standarddefinition för hur element på en sida ska se ut. Detta gör det möjligt för utvecklare att definiera ett standardutseende på en sida så att alla samma designstandarder förblir intakta när de skapar ett nytt element. Detta innebär att nya element som färger och typsnitt kommer att vara konsekventa på hela sidan. CSS och HTML utgör tillsammans en stor del av World Wide Web, så din utvecklare måste ha mer än bara grundläggande CSS-kunskaper.

Grunderna i CSS är faktiskt ganska enkla, men vissa områden kräver extra ansträngning. Till exempel är grundläggande kodning i CSS enkelt, men det kan vara tidskrävande, så därför finns det ramverk för att påskynda processen. Din CSS-utvecklare måste ha goda kunskaper om dessa ramverk. De mest populära ramverken är Bootstrap (v4) och Foundation (senaste versionen 6).

Din kandidat bör också vara uppdaterad med den senaste versionen av CSS och känna till de moduler och nya selektorer som införs i CSS 3.

Det är viktigt att din CSS-utvecklare är kunnig när det gäller olika aspekter av den tekniska stapeln i frontenden, förutom de ramverk som anges ovan. Detta inkluderar kunskap om CSS-preprocessorer, verktyg och CSS-animationer. Det kommer också att vara fördelaktigt om de kan berätta lite om CSS Flexbox-modellen, CSS grid och CSS Box-modellen, alla varierande komponenter som utgör kunskapen hos en bra CSS-utvecklare.

Gillar du det du ser men vill ha mer?

Det är helt acceptabelt att tycka att DevSkiller CSS-intervjufrågorna låter bra, men att ändå vilja få ut mer av dem. Kanske vill du testa dina sökande med dina egna skräddarsydda CSS-intervjufrågor? Det är inga problem.

DevSkillers onlineuppgiftsguide är förberedd med standardinställningar och redo att svara på CSS CSS-intervjufrågor, men du kan också bygga egna anpassningsbara tester. Med det här alternativet kan du ta DevSkiller-testerna vidare. Du kan välja vilka språk du bedömer, tilldela en specifik tidsgräns och till och med ställa in svårighetsgraden för varje fråga om CSS.

Vill du ha bevis på att CSS-intervjufrågor fungerar?

Det kan vara nervöst att bestämma sig för hur man bäst investerar företagets pengar, trots allt är investeringen i vårt screeningverktyg ett stort beslut för varje företag. Om du fortfarande är osäker kan du läsa vad några av våra kunder har att säga:

Julien Gauthiez - Talent Acquisition Manager EMEA på Criteo

"Vi använder DevSkiller på 15 platser i våra tre regioner (USA/APAC/EMEA). Vi har 7 frekventa användare i TA (rekryterare) i våra regioner, och våra tekniska rekryteringsansvariga användare roterar beroende på aktuella behov. Mer än 30 har loggat in på plattformen en gång för att granska ett uppdrag eller skapa ett test."

Richard Williams - Teknisk chef på Plutora

"Tack vare automatiseringen av screeningfasen kunde vi minska antalet intervjuer med 50%. Samtidigt är kvaliteten på de kandidater som når fram till intervjustadiet nu mycket högre. DevSkiller lägger till ett extra kvalitetslager till vår tekniska rekryteringsprocess."

Magdalena Rogóż - Biträdande marknadschef på Kodilla

"Att använda DevSkiller för att betygsätta testerna är två gånger mer kostnadseffektivt samtidigt som det ger våra studenter ett mycket bättre test och förbereder dem för framtida rekryteringstester."

Vanliga frågor

Måste jag vara programmerare för att använda DevSkiller CSS-intervjufrågor?

Devskillers CSS-intervjufrågor är medvetet utformade för att vara så enkla som möjligt att använda. Vårt mål är att icke-tekniska rekryterare effektivt ska kunna anställa utvecklare för att fylla även de mest erfarna utvecklartjänsterna. Våra CSS-intervjufrågor är utarbetade av våra experter för att icke-tekniska användare ska kunna skicka ut tester och verifiera CSS-kompetensen hos kandidater på alla nivåer av expertis.

Vad gör du åt plagiat?

På DevSkiller tar vi plagiat på allvar och vidtar alla försiktighetsåtgärder för att se till att resultaten av våra CSS-intervjufrågor är pålitliga. Vi implementerar ett antal verktyg för att bedöma kandidater för fusk, inklusive skärminspelning och en rad verktyg för social lyssning. Vår automatiska plagiatdetektor kontrollerar också den kod som en kandidat har skrivit in mot tidigare svar i vår databas och om det finns en matchning beror det på att kandidaten har fuskat.

Vad tycker kandidaterna om våra CSS-intervjufrågor?

På DevSkiller får vi överväldigande positiv återkoppling från utvecklarnas kandidater för våra onlinetester. Kandidaterna älskar strukturen på våra tester och gillar att de får en chans att bevisa sina faktiska CSS-färdigheter, snarare än att bara testas på algoritmer. Ibland kan kandidaterna vara lite oroliga i början, men det beror oftast på att de tidigare har gjort akademiska algoritmiska tester som inte testar de färdigheter de använder dagligen och de förväntar sig att DevSkiller-testerna ska vara likadana. När de väl inser skillnaden gläder de sig åt att få möjlighet att visa vad de kan göra.

Hur lång tid tar testet?

Längden på varje CSS-test beror på dina önskemål. DevSkiller-testerna har inbyggda standardinställningar, men om du föredrar att anpassa dina tester och ställa in din egen testlängd kan du göra det. Det är också möjligt att ställa in tidsgränser för enskilda frågor i själva testerna.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp