Intervjufrågor och tester om JavaScript-kodning

JavaScript är ett måste för varje front-end-utvecklare. Front-end-utvecklarens uppgifter kräver numera att man använder ett stort antal verktyg och kan flera olika programmeringsspråk. Du kan kontrollera din kandidats färdigheter med hjälp av våra intervjufrågor och tester för JavaScript-kodning för att få en bra förståelse för hur skickliga de är.

Utvecklaren måste kombinera kunskap om JavaScript med minst ett av de populära ramverken Angular, React eller Vue. Med DevSkillers intervjufrågor och tester för JavaScript-kodningstest kan du identifiera utvecklare med exakt de färdigheter du behöver för att utveckla ditt företag.

Intervjufrågor om JavaScript-kodningstest:

Programmeringsspråk: JavaScript

Ramverk och bibliotek i Java: Angular, AngularJS, React, Ember, Backbone, Meteor, jQuery och andra

Bygg verktyg: NPM, Gulp, Bower

TypeScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
72 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | Redux, Selectors | HR Department Salary - Implementera Redux Selectors som behandlar HR-data. Genomförandet kommer att testas mot snapshot-tester.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
96 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, React,

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React, ES6

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Contact Form - Slutför implementeringen av ett enkelt React-formulär.

säkerhet
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, Cybersäkerhet, Sårbarheter, Webbsäkerhet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Netcat, Omvänt skal, Nmap, Portscan, Curl, Lösenord, Skydd

Testuppgift - Nivå:

Cybersäkerhet | XSS Pastebin - I den här utmaningen får den tävlande en uppgift med en pastebin-sida som är utsatt för XSS-sårbarheten i administratörsportalen. Detta gör det möjligt för angriparen att utge sig för att vara administratör utan att känna till korrekta autentiseringsuppgifter.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Office Game - Tic Tac Toe - Gör klart en modifierad version av det populära spelet TicTacToe.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Word search - Initialisera WordSearch-objektet för att hålla letterGrid och implementera find-metoden som söker i ett givet rutnät i alla riktningar.

React
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
39 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JS, JavaScript, React

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Sökmotorapplikation - Implementera en applikation för att söka och filtrera produkter i en webbutik.

Node.JS
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
87 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Node.JS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, Node.JS, SQL

Programmeringsuppgift - Nivå:

Node.JS | Rest API | News backend-tjänst - Implementera en nyhetsbackend-tjänst som skapats i Node.JS med Vanilla JS, inklusive skrivbehörighet och Rest API.

TypeScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Redux

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

React Native
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
107 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om React Native

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React Native

Programmeringsuppgift - Nivå:

React Native | Cheeper - en ny app för sociala medier - Slutför implementeringen så att grundläggande sociala kontakter blir möjliga.

Angular
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
77 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Angular, JavaScript, Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Angular | Notepad App - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar.

TypeScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
73 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | NestJS | My Barista App - Coffee Recommendation - Implementera NestJS REST-tjänst för att betygsätta och rekommendera kaffetyper.

TypeScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | NestJS | My Barista App - Listan över betygsatta kaffetyper - Implementera NestJS REST-tjänst för att betygsätta och rekommendera kaffetyper.

TypeScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | NestJS | My Barista App - Hämta betyg för en kaffetyp - Implementera en ny funktion för att lista tidigare betygsatta kaffetyper i NestJS REST-tjänsten för betygsättning av kaffetyper.

Selen
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
81 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om QA, .NET, C#, Selen

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om QA .NET, C#, Selen

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

QA | .NET | Selenium, C#, JavaScript | Testning av hemsidor - Implementera lösningar baserade på din kunskap om testning av cookies och JavaScript-metoder från Selenium med hjälp av C# och kontroll av webbläsarflikar från Selenium.

Node.JS
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Node.JS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, Node.JS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Node.JS | Filsystem - Använd NodeJS för att läsa/skriva filer på ett synkroniserat och asynkroniserat sätt, lista kataloger rekursivt.

Angular
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Angular, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular, NgRx | Service Station - Implementera NgRx-baserad tillståndshantering med sidoeffekter och enheter.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

HTML/CSS | Startsida - Komplettera CSS-egendomsdefinitioner så att sidan visar den lämpliga splash loader-skärmen innan den visar startsidan.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

Angular
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
101 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Angular, JavaScript

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Angular | Reactive forms - Förbered ett registreringsformulär med hjälp av Reactive forms

Angular 2+
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular2+, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Router Rollbaserad åtkomstkontroll - Förbered en enkel RBAC för rutter och komponenter.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
55 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Vue.js

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Notepad - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar.

Vue.js
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Vue.js

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats ska ett "Tack"-meddelande visas.

TypeScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | Redux Selectors | HR Department - Implementera Redux Selectors som behandlar HR-data. Genomförandet kommer att testas mot snapshot-tester.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

De bästa frågorna om JavaScript-programmering för en JavaScript-programvaruutvecklare:

Rekommenderade roller för JavaScript-utvecklare är bland annat:

 • Webbutvecklare
 • Utvecklare av hela stacken
 • Front end-utvecklare
 • WordPress-utvecklare
 • Fullstack-ingenjör
 • Junior webbutvecklare
 • Junior front end-utvecklare
 • Front end-ingenjör
 • JavaScript-utvecklare
 • Utvecklare av medelstack
 • React-utvecklare
 • Angular-utvecklare

Hur våra online JavaScript-tester och JavaScript-kodningsfrågor fungerar

Med hjälp av RealLifeTesting™-metodiken hjälper DevSkillers intervjufrågor för JavaScript-kodning online till att sätta kandidaten i en naturlig miljö för att undersöka deras kodningsfärdigheter. Ge dem tillgång till alla de verktyg de behöver för att utföra en rad uppgifter som de regelbundet skulle ställas inför som utvecklare i ditt företag.

Skapa tidsfrister och skapa en rad scenarier och uppgifter för att mäta och bedöma kandidaternas problemlösningsförmåga och tekniska tänkande. Välj bland intervjufrågor om JavaScript-kodning i React, Angular eller någon annan resurs i JavaScript-tekniken.

Ser du inte vad du behöver? Titta på dessa andra sidor med kodningstest som rör JavaScript:

Test på nätet för HTML och CSS
Intervjufrågor och online-tester om Ajax
Intervjufrågor om ES6
Vue.js test och anställningsintervjufrågor
Online-tester för Angular
Redux-kodningstester och intervjufrågor online
React-kodningstester online för rekryterare och utvecklare
TypeScript-kodningsfrågor och onlinetest
Intervjufrågor och online-tester för PHP-utvecklare
Webbutveckling

Viktiga funktioner

 • Intervjufrågor om JavaScript-kodning bedömer kandidaternas färdigheter i JavaScript-kodning i en miljö som du har utformat och mäter deras kodningsförmåga snarare än akademiska meriter.
 • Testa JavaScript-utvecklare med intervjufrågor om JavaScript-kodning var som helst i världen, när som helst på dygnet.
 • En naturlig kodningsmiljö där din kandidat har tillgång till alla de verktyg som finns tillgängliga i det jobb du söker.
 • Automatiskt skapa en rapport som är lätt att läsa och förstå för icke-tekniska rekryterare.
 • Verifiera integriteten hos kandidatens arbete i våra frågor om JavaScript-programmering med robusta och komplexa plagiatkontroller.

Vad du ska leta efter hos JavaScript-utvecklare

JavaScript är ett av de mest använda språken och används regelbundet i både front-end- och back-end-applikationer. Även de mest grundläggande kunskaperna om språket kan ändra hela beteendet på en hel webbplats. Hur som helst är detta som rekryterare måste du vara medveten. Många JavaScript-utvecklare lär sig JavaScript för att lösa problem, så den underliggande kunskapen saknas.

För att kunna koda på hög nivå måste en JavaScript-utvecklare ha omfattande kunskaper om hela språket och vad det kan och inte kan göra. Man måste också ha kunskap om och erfarenhet av de specifika bibliotek och ramverk som rollen kräver - som det finns många av och som alla är anpassade till olika tillämpningar. Det är precis vad DevSkillers frågor om JavaScript-programmering testar.

Ser du inte vad du vill ha?

Kan du inte hitta det perfekta JavaScript-testet med rätt frågor om JavaScript-programmering för dina sökande? Inga problem. Med vår uppgiftsguide kan du skapa ditt eget JavaScript-kodningstest och intervjufrågor för JavaScript-kodningstest med hjälp av dina egna resurser. Kasta in din utvecklare i en värld av jQuery, React, Angular och många många fler tillämpningar. Testa dina kandidater när som helst från var som helst i världen.

Vill du ha bevis för att våra intervjufrågor och test för JavaScript-kodning verkligen fungerar?

Det är förståeligt att du är lite tveksam innan du satsar ditt företags pengar på vårt screeningverktyg. Vad har du för garantier för att våra tester för JavaScript-kodning är vad ditt företag behöver för att hjälpa till med rekryteringen? Ta inte vårt ord för givet, läs vad våra kunder har haft att säga om sina erfarenheter av att använda vårt screeningverktyg:

Jonatan Rugarn - VD, grundare, rekryterare på Lingonberry Talent Acquisition, Engineering Manager på Avinode Group

"Rekryteringsprocessens längd har inte förändrats, men vi lägger mindre tid och kraft på varje kandidat. Vi slösar inte heller tid på fel kandidater.

Michael Gerwig - Teknisk chef på Ada Health

"DevSkiller hjälpte oss att spara dyrbar tid på plats för sökande som redan är lämpliga. Vi sparar 3 timmar per kandidat - det var den tid som vi tidigare spenderade med de sökande på en teknisk uppgift."

Ivana Nikolic - HR-chef på ImpacTech

"Den största fördelen för kandidaterna är att de kan genomföra testerna när det passar dem bäst. Om du har en kandidat som redan arbetar och funderar på att byta karriär eller flytta till ett annat företag är det också en tidsbesparing för dem, eftersom de inte behöver ta ledigt för att delta i många intervjuer i sökandet efter en ny tjänst."

Vanliga frågor

Hur länge varar intervjufrågorna och testerna för JavaScript-kodning?

Det är rekryteraren som bestämmer hur länge varje JavaScript-test ska pågå. Testens längd är flexibel och kan ändras för att passa dina önskemål. Du har DevSkillers standardinställningar att välja mellan eller kan ställa in en egen längd.

Vad tycker kandidaterna om våra intervjufrågor och tester för JavaScript-kodning?

En av anledningarna till att vi är så övertygade om vårt screeningverktyg är den feedback som vi har fått från kandidater som utvecklare efter att ha genomfört våra tester. Kandidaterna berättar regelbundet för oss att de älskar att för en gångs skull få chansen att bevisa sina faktiska färdigheter inom mjukvaruutveckling.

Utvecklarkandidater ogillar ofta traditionella kodningstester, eftersom de måste komma ihåg algoritmer som de helt enkelt inte använder i sitt dagliga arbete. Dessa återspeglar inte deras faktiska färdigheter på jobbet. DevSkiller-testerna är annorlunda och utvecklare uppskattar chansen att använda normala kodningsverktyg och konventioner. De kan köra enhetstester och klona sina projekt till GIT från sin personliga IDE, precis som i sitt riktiga arbete. Våra tester återspeglar bättre det arbete som utvecklarna faktiskt utför och de uppskattar att få den chansen.

Hur gör kandidaterna tester för JavaScript-kodning?

En av de många fördelarna med våra DevSkiller JavaScript-tester online är att de kan utföras på distans. I en värld som blir mer och mer anpassad till distansarbete är det logiskt att DevSkiller JavaScript-kodningstesterna kan genomföras var som helst och när som helst. Det är inte bara bekvämare för kandidaterna, utan det sparar även ditt företag otaliga timmar och pengar som går åt till interna tester. En rekryterare behöver bara skicka ut en inbjudan till ett JavaScript-test och kandidaterna kan börja var de än befinner sig.

Under testningen har kandidaterna möjlighet att använda DevSkillers eget toppmoderna IDE i webbläsaren, eller om de hellre vill kan de slutföra projektet i sitt favorit IDE och sedan klona projektet till GIT. Kandidaterna kan också köra enhetstester om det behövs.

Hur utvärderas intervjufrågor om JavaScript-kodning?

Den största fördelen med våra JavaScript-kodningstester är att de utvärderas automatiskt. Detta sparar rekryterare otaliga timmar på att poängsätta testerna under screeningfasen av rekryteringen.

Med DevSkiller börjar DevSkiller-plattformen automatiskt att bedöma svaren när kandidaten har genomfört testet.

Resultaten sammanställs sedan i en tydlig och lättförståelig rapport. Rekryteraren har alltså bara skickat ut en testinbjudan och sedan suttit och väntat på att resultaten ska strömma in.

Bedömningen baseras på de lösningar som kandidaten tillhandahåller om det finns några fel i koden och hur lösningen fungerar i randfall. Vi säkerställer också testets noggrannhet genom att införa ett antal antiplagiatverktyg.

Kolla in HTML CSS-tester.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp