jQuery-test och intervjufrågor för rekryterare och utvecklare

Vårt utbud av jQuery-tester online används för att granska dina kunskaper och förmågor.

kandidater. JQuery-testet på mellannivå för rekryterare hjälper dig att få en tydlig bild av de sökandes kodningsfärdigheter och se till att den bästa personen för jobbet anställs. Med hjälp av ett antal olika problem måste de sökande använda sina kunskaper i jQuery-kodning på ett kreativt sätt för att skriva en funktionell

kod. Se vårt utbud av andra tester.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
35 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

jQuery | DOM-manipulation - grundläggande formulär - Implementera ett interaktivt formulär för att möjliggöra redigering och beräkning av enkel statistik.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

jQuery | DOM-manipulation - Implementera interaktivt formulär för att möjliggöra redigering, bekräfta uppgifter, inaktivera inmatningar och beräkna statistik.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp