MySQL

DevSkiller förbereder MySQL-intervjufrågor för rekryterare som vill anställa de bästa MySQL-utvecklarna till sitt företag. Våra specialiserade IT-experter utformar MySQL-intervjufrågor som är särskilt anpassade för att hjälpa till med screening av MySQL-utvecklare på junior-, mellan- och seniornivå.

MySQL
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, SQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MySQL, SQL

Uppgift - Nivå:

SQL | MySQL | Software House | Utvecklare och deras projekt - Chefen för utvecklingsteamet har gett dig i uppdrag att skapa en lista över utvecklare och deras roll i pågående projekt.

SQL
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
25 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, Matematik, MySQL, SQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Uppgift - Nivå:

SQL | MySQL | Stämpelkatalog | AVG Funktion - Välj de stämplar (namn och pris) vars pris är större än eller lika med det totala genomsnittspriset.

SQL
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
33 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, SQL, MySQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MySQL, SQL

Uppgift - Nivå:

SQL | MySQL | Frimärkskatalog | A Self JOIN - Välj frimärken (namn och plats) som finns på samma plats.

Datavetenskap
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
45 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Uppgift - Nivå:

SQL | Frimärkskatalog | De tre högsta priserna - Välj tre frimärken (pris och namn) med det högsta priset.

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Pandas | HTML table parser - Implementera en funktion för att konvertera HTML-tabeller till en CSV-fil.

DevOps
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
66 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om DevOps, Docker

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Master of Disaster Recovery (CentOS) - Återställ data från en trasig MariaDB/MySQL-databas.

DevOps
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
66 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om DevOps, Docker

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Master of Disaster Recovery (Ubuntu) - Återställ data från en trasig MariaDB/MySQL-databas.

MongoDB
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MongoDB

Uppgift - Nivå:

SQL | Kunddata - Hitta alla kunder vars för- och efternamn inte är unika i den här databasen, samt hur många gånger varje för- och efternamnspar förekommer i databasen.

MongoDB
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
56 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MongoDB

Uppgift - Nivå: Svår

SQL | Fyll i en gles tabell - Skriv en fråga som returnerar listan över alla användare med skapelsedatum och returnerar datumet från den föregående raden som inte är noll för de poster som påverkas av felet.

MongoDB
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
27 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MongoDB, SQL

Uppgift - Nivå:

SQL | Frimärkskatalog | CASE-anvisning - Gör en select-anvisning, genom vilken du delar in din frimärkssamling i tre grupper.

Python
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
54 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | DNA Analyzer - Implementera en metod i Python som genererar en statistisk DNA-rapport.

SQL
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
40 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL, MySQL

Uppgift - Nivå:

SQL | Kunddata - Hitta alla kunder vars för- och efternamn inte är unika i den här databasen, samt hur många gånger varje för- och efternamnspar förekommer i databasen.

Databas
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
45 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL

Uppgift - Nivå: Svår

SQL | Fyll i en gles tabell - Skriv en fråga som returnerar listan över alla användare med skapelsedatum och returnerar datumet från den föregående raden som inte är noll för de poster som påverkas av felet.

DevSkiller använder RealLifeTestingTM att erbjuda en unik metod för rekrytering av utvecklare. Denna unika testmetod använder en simulerad verklighet för att utmana utvecklare med realistiska uppgifter och ge en detaljerad inblick i hur väl de presterar. Skynda på din rekryteringsprocess med DevSkillers intervjufrågor om MySQL.

Letar du efter något liknande?
Intervjufrågor och tester för SQL-utvecklare

Rekommenderade roller för intervjufrågor om MySQL

 • Junior MySQL-utvecklare
 • Middle MySQL-utvecklare
 • Senior MySQL-utvecklare
 • Programvaruingenjör
 • SQL Server-utvecklare
 • Systemadministratör
 • Analytiker för kvalitetssäkring
 • Databasadministratör för SQL Server

Hur våra intervjufrågor om MySQL fungerar

DevSkiller MySQL-intervjufrågorna drivs av RealLifeTesting.TM metodik. RealLifeTestingTM bygger på idén att för att kunna bedöma en utvecklares färdigheter på ett korrekt sätt måste man ställa honom eller henne inför utmaningar som liknar det utvecklingsarbete som han eller hon faktiskt utför. Det verkar självklart, eller hur? Hittills har testning av utvecklare fokuserat på att utmana utvecklare genom att be dem att återge kodningsmönster och algoritmer som de inte använder i sitt dagliga arbete. Det är förståeligt att detta kan vara frustrerande för utvecklarkandidater som inte känner att de inte får chansen att verkligen visa vad de kan göra. Devskiller MySQL-intervjufrågor förändrar detta. Vi erbjuder rekryterare en möjlighet att se hur varje kandidat klarar av realistiska utmaningar som återspeglar deras faktiska arbetsmiljö. Kandidaterna bedöms på sin kodningsförmåga, sin tidshantering och sin snabbhet.

Viktiga funktioner i våra intervjufrågor om MySQL

 • Testa kandidaternas kodningsfärdigheter, inte bara deras akademiska kunskaper.
 • Observera MySQL-intervjufrågor i realtid
 • RealLifeTestingTM metodik erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sin egen IDE, klona till Git, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/GitHub/Google för forskning.
 • Flera antiplagiatverktyg för att säkerställa testets noggrannhet.
 • Automatiserade resultat som icke-tekniska yrkesverksamma kan förstå
 • Intervjufrågor om MySQL för utvecklare på alla nivåer

Färdigheter som täcks i våra intervjufrågor om MySQL

 • CentOS
 • MariaDB
 • MySQL
 • SQL
 • Analys av uppgifter
 • HSQLDB
 • MongoDB
 • MS SQL
 • NoSQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • datavetenskap

Vad du ska leta efter hos en MySQL-utvecklare

Om du ska anställa en MySQL-utvecklare måste du veta vilka specialkunskaper du ska leta efter. SQL är ett mycket populärt fjärde generationens programmeringsspråk (4GL). Det är ofta också inbäddat i mer allmänna programmeringsspråk som Java, för att få tillgång till data från centrala databaser.

Den stora majoriteten av MySQL-prestandaproblem kan lösas genom korrekt indexering, så det är viktigt att din utvecklare är kunnig på detta område. Att förstå var användningen av ett index är fördelaktig är viktigt för varje bra MySQL-utvecklare.

SQL har utvecklats mycket under de senaste årtiondena, så du behöver någon som är uppdaterad. Olika funktioner har införts för att göra SQL-språket lättare att hantera. Mängdteorin är viktig eftersom den gör det möjligt för utvecklare att utföra massoperationer på hela datamängder, direkt i databasen. Du kommer att vilja att din utvecklare känner till detta. En förståelse för fönsterfunktioner och CTE kommer också att vara till hjälp.

Bygg dina egna anpassade MySQL-intervjufrågor

Vill du få ut mer av intervjufrågorna om MySQL? Med DevSkillers uppgiftsguide kan du anpassa dina MySQL-intervjufrågor och skräddarsy dem precis som du vill. Om du vill ändra språket som testas, längden på varje test eller till och med den tilldelade tiden som ges för varje enskild fråga är allt detta möjligt. Det finns massor av fantastiska funktioner tillgängliga för att anpassa MySQL-intervjufrågorna ordentligt och anpassa dem så att de kompletterar din verksamhet.

Vill du ha bevis på att våra intervjufrågor om MySQL fungerar?

Det kan vara ett stort ansvar att veta var du ska fördela ditt företags ekonomi mest effektivt. Det är förståeligt att man vill ha lite trygghet. Här är vad våra tidigare kunder har sagt:

Victoria Cyczewska - Specialist på talanganskaffning på Stepstone Services

"Vi har nu ett verktyg som gör att vi inte bara kan samarbeta för att skapa tester som bedömer de tekniska färdigheter som vi behöver för att växa, utan också för att kommunicera internt och externt (med kandidater). Dessutom är vår tekniska rekryteringsprocess nu mer strukturerad. Som ett exempel använder vi resultaten av vår tekniska screening som en samtalsstart under tekniska intervjuer."

Olga Berger - Ledande rekryterare och specialist på inköp på CodeValue

"DevSkiller är lätt att använda och vänligt."

Magdalena Rogóż - Biträdande marknadschef på Kodilla

"Att använda DevSkiller för att betygsätta testerna är två gånger mer kostnadseffektivt samtidigt som det ger våra studenter ett mycket bättre test och förbereder dem för framtida rekryteringstester."

Vanliga frågor

Vad är RealLifeTestingTM?

RealLifeTestingTM är en möjlighet att ta rekryteringsundersökningen till nästa nivå. Det är en avancerad testmetod som återskapar en simulerad version av en utvecklares arbetsmiljö och den utgör grunden för alla DevSkiller MySQL-intervjufrågor.

RealLifeTestingTM ger rekryterare en djupgående inblick i en utvecklares MySQL-kompetens, vilket är omöjligt att uppnå med traditionella testmetoder. Det gör det möjligt att öka noggrannheten i testningen av utvecklare utan att öka den tid som krävs för testningen.

DevSkiller MySQL-intervjufrågorna kräver att kandidaterna bygger hela projektprogram, lägger till funktioner i befintliga program och skriver kod, precis som de kommer att behöva göra i rollen. Kandidaterna måste visa sin kunskap om resurser som Stack Overflow, visa sina kodningsfärdigheter och genomföra problemlösningslösningar.

Hur utvärderas intervjufrågorna om MySQL?

Devskillers tester är utformade för att göra din rekryteringsprocess så enkel som möjligt, vilket innebär att vi har automatiserat vår utvärderingsprocess så att du har mindre att göra. När en kandidat är klar med sitt test börjar DevSkiller-plattformen automatiskt att arbeta med resultaten. Kandidaterna utvärderas utifrån de lösningar de erbjuder på problem, mängden fel i koden och kodens kvalitet. Resultaten formuleras i en lättbegriplig rapport som även icke-tekniska rekryterare lätt kan förstå.

Hur gör kandidaterna ett test?

Fördelen med DevSkillers MySQL-intervjufrågor är att de kan nås på distans och tas från var som helst i världen. Detta sparar timmar av tid som går åt till interna tester.

Kandidaterna får inbjudan till testet via e-post och kan påbörja sina bedömningar när det passar dem. Om de vill kan rekryteraren se hur testerna genomförs i realtid.

För själva testerna har kandidaterna möjlighet att använda DevSkillers toppmoderna IDE i webbläsaren. Om de föredrar det kan de använda sitt favorit-IDE och klona projektet till GIT.

Under testerna kan kandidaterna också köra enhetstester för att se till att deras lösningar fungerar som de är avsedda att göra.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp