Navigering

Navigering av kodningstester och intervjufrågor online

Flöjtande
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
81 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om FLUTTER, HotReload, WidgetKeys, Dart, Stream

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Dart, FLUTTER, FlutterWidgets, Navigator

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

Flutter | Dart | Employees Catalogue Application - Implementera sökning med filter för listan med anställda.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp