PHP 8

PHP 8 online coding tests & interview questions

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
105 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Laravel, PHP

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Laravel | Bookstore API - Implementera saknade funktioner i ett REST API för bokhandel.

Symfony
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
100 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om PHP, Symfony, Kvist

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Symfony | EventListener - Implementera ett händelsestyrt system med hjälp av Symfonys komponent för händelsedistribution.

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL, CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
72 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om PHP

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Symfony | Hotels - Slutför implementeringen av programmet Hotels genom att följa instruktionerna.

WordPress
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

WordPress teknik, plugins och hooks

Frågor om valmöjligheter

WordPress anpassade fält, databastabeller och objektöverföring

Luckor i koden

WordPress mall taggar

Programmeringsuppgift

Grundläggande hantering av data i PHP

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
75 minuter max.
Utvärdering
Manuell
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om PHP

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Kodgranskningsuppgift - Nivå: Medelhög

PHP - bästa praxis - Gör en genomgång av den givna koden med fokus på kvalitet och överensstämmelse med bästa praxis för programmering i PHP.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp