Slim

Slim kodningstester och intervjufrågor online

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
72 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

Verifiera kunskaper om PHP: Kodfelsökning, Användning av array_combine, Automatisk indexering av matriser, Utelämnande av sluttaggar, Kallar "call_user_func"., Hämta PHP-konfigurationsvärden

Programmeringsuppgift

Implementera kärnfunktionaliteten i LoggingMiddleware med PSR-3 LoggerInterface, kärnfunktionaliteten i FirewallMiddleware med hjälp av Firewall-klassen och kontrollera om en given IP finns i definierade IP-intervall i Firewall- och IPRange-klasserna.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp