Våren 5

Spring 5 kodningstester och intervjufrågor online

Spring ramverk
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
75 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Spring ramverk och Hibernate grunderna

Programmeringsuppgift

ansökan med JPA/Hibernate enheter, måste kandidaten genomföra två DAO metoder genom att använda Våren hjälpklasser för Hibernate

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp