Zend ramverk

Kodningstester och intervjufrågor för Zend Framework online

Zend Framework
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
80 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om PHP och Läran

Programmeringsuppgift

enkel Books CRUD-applikation som använder Zend Framework 2 och Lära 2Kandidaten måste implementera tre metoder i BookController.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp