DevSkiller Runtime Info

Programmering av uppgiftsmiljöer

Tillgängliga programmeringsuppgiftsmiljöer
Typ av projekt Version för körning Driftskomponenter
namn version
.NET Core med dotnet Standard .NET Core SDK 2.2.105
.NET Core-körtider Microsoft.AspNetCore.All 2.2.3
Microsoft.AspNetCore.App 2.2.3
Microsoft.NETCore.App 2.2.3
.NET Core 3 SDK .NET Core SDK 3.1.101
.NET Core-körtider Microsoft.AspNetCore.App 3.1.1.1
Microsoft.NETCore.App 3.1.1.1
.NET 5 SDK .NET Core SDK 5.0.301
.NET Core-körtider Microsoft.AspNetCore.App 5.0.7
Microsoft.NETCore.App 5.0.7
.NET med MSBuild Standard .NET 4.7.2
NuGet 4.4.1
Målinriktningspaket 4.0, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2
APEX Standard Apex 7.74.1-32db2396ed
Android med Gradle Standard Java 1.8.0_262
Verktyg för Android SDK 26.1.1
Android 12 (API 31) Java 11.0.11
Plattform för Android SDK 31
Android 11 (API 30) Java 11.0.11
Plattform för Android SDK 30
Bash Standard Bash 4.3.43(1)-utgåva
ShellCheck 0.4.5
Fladdermöss 0.4.0
C/C++ med CMake GCC 11 GCC 11.1.0-1ubuntu1~21.04)
CMake 3.18.4
Google-test 1.10.0.20201025-1.1
Öka 1.74.0.3ubuntu5
GCC 10 GCC 10.2.0-13ubuntu1)
CMake 3.16.3
Google-test 1.10.0-3
Öka 1.71.0.0ubuntu4
Standard GCC 8.3.0-6ubuntu1)
CMake 3.13.4
Google-test 1.8.1-3
Öka 1.67.0-13
Kock Standard Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Flöjtande Flutter 2.2.X Flöjtande 2.2.3
Dart 2.13.4
Flutter 1.20.X Flöjtande 1.20.4
Dart 2.9.2
Gå till Standard Gå till 1.13.4
Glide v0.13.3
dep v0.5.4
JavaScript med NPM NodeJS 14.x NodeJS v14.15.0
npm 6.14.8
Google Chrome 86.0.4240.183
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 12.x NodeJS v12.13.1
npm 6.13.1
Google Chrome 78.0.3904.108
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 10.x NodeJS v10.14.1
npm 6.7.0
Google Chrome 73.0.3683.86
PhantomJS 2.1.1
Java med Gradle Java 11 Java 11.0.2
Java 8 Java 1.8.0_191
Java med Maven Java 11 Java 11.0.8
Maven 3.6.3
Java 8 Java 1.8.0_201
Maven 3.6.0
PHP med Composer eller Phing PHP8 PHP 8.0.0
Kompositör 2.0.8
Phing 2.16.3
Krom 86.0.4240.111
PHP7 PHP 7.4.14
Kompositör 1.10.19
Phing 2.16.3
Google Chrome 87.0.4280.141
PhantomJS 2.1.1
PHP5 PHP 5.6.40
Kompositör 1.8.5
Phing 2.16.1
Google Chrome 74.0.3729.157
PhantomJS 2.1.1
Puppet Standard Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Python med setup.py Python 3.9.X Python 3 3.9.7
pip 21.2.4
Python 3.8.X Python 3 3.8.10
pip 21.1.1
setuptools
Standard Python 3 3.6.9
pip 9.0.1
setuptools 39.0.1
Ruby med Rake Ruby 2.7 Ruby 2.7.3-p183
Kratta 13.0.1
Bundler 2.1.4
Ruby 2.6 Ruby 2.6.4-p104
Kratta 12.3.2
Bundler 2.1.4
Ruby 2.5 Ruby 2.5.0-p0
Kratta 12.3.0
Bundler 1.17.1
Ruby 2.3 Ruby 2.3.3-p222
Kratta 10.4.2
Bundler 1.17.1
SOQL Standard Soql 7.74.1-32db2396ed
Scala med SBT Standard Java 1.8.0_262
sbt 1.3.13
TERRAFORM Terraform 0.13 Terraform 0.13.5
iOS med Xcode Standard Xcode 12.0.1

Externa komponenter

Tillgängliga externa komponenter
Namn Version
Cassandra 3.0.9
Couchbase 6.6.0-7909
Elasticsearch 7.8.0
Ganache 2.13.2
HSQLDB 2.4.1
Kafka 2.1.1
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU5) 14.0.3023.8
MongoDB 4.2.0
MySQL 8.0.17
Oracle XE 11.2.0
PostgreSQL 11.5
RabbitMQ 3.8.9
Redis 5.0.5

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp