DevSkillers logotyp

DevSkiller Global Technical Hiring & Skills Report 2019

Download PDF

Introduktion

Den digitala revolutionens betydelse innebär att efterfrågan på skickliga mjukvaruutvecklare bara kommer att fortsätta att öka. Med den tillväxten kommer ett större behov av att upptäcka vilka utvecklare som har de tekniska färdigheter du behöver.

När vi startade DevSkiller hade vi ett enkelt mål i åtanke: att hitta det bästa sättet att avgöra om en kandidat har rätt tekniska färdigheter för jobbet. Ganska snart stod det klart att det inte räckte med att tillhandahålla ett verktyg. Vi var också tvungna att ge rekryterare den information de behövde för att kunna anställa de bästa utvecklarna. Vår Certifieringskurs för teknisk rekrytering främjat vårt uppdrag. Det gjorde vi genom att förse de tekniska rekryterarna med den information de behövde för att kunna anställa rätt utvecklare för att fylla sina lediga tjänster. Detta arbete visade oss att framgång med teknisk rekrytering går hand i hand med användbar information.

För att fortsätta att stödja vårt uppdrag att hjälpa den tekniska rekryteringsbranschen har vi beslutat att öppna dörrarna till vår plattform. För första gången någonsin delar vi med oss av de insikter vi har lärt oss från ett år då vi testade 112 654 utvecklare från över 120 länder för företag i över 40 länder under 2018. Från detta kunde vi få några tekniska rekryteringsgeografiska insikter som kastar ljus över det internationella flödet av teknikrekrytering.

Jag ser fram emot att se hur ni använder dessa uppgifter för att främja era tekniska rekryteringsinsatser under de kommande åren.

Jakub Kubrynski

VD för DevSkiller

I. Insikter om teknisk rekrytering och färdigheter
01 Java är det mest populära språket som utvecklare testas i (37%)
02 70% av företagen vill anställa en JavaScript-utvecklare
03 De flesta utvecklare kommer att få en bedömning av sina tekniska färdigheter i databaser, oavsett vilken inriktning de har.
04 Språk testas ofta med andra tekniker i deras stack.
05 Kandidater väntar i genomsnitt 2,88 dagar på att göra ett kodningsprov.
06 Kodningstester som skickas på tisdagar får snabbast svar
07 Rekryterare inom teknikbranschen tar sig lite extra tid för att informera sig genom att skaffa vårt certifikat för teknisk personaladministration.
08 Den stora majoriteten (73%) av kandidaterna genomför de kodningsprov som skickas till dem.
II. Geografin för teknisk rekrytering
09 Företag anställer olika mycket tekniska personal utomlands beroende på vilket land de är baserade i.
10 USA, Polen och Storbritannien är de tre största drivkrafterna för internationell teknisk rekrytering.
11 USA rekryterar internationellt och är samtidigt en viktig källa till internationell teknisk rekrytering.
12 Nya Zeeländska utvecklare får högst poäng (54.66%) på kodningstesterna.
13 Serbiska företag har de kandidater som får flest poäng (54.65%).
14 Företag från Singapore är de mest selektiva
15 Över 90% av kandidaterna avslutar de kodningstester som de påbörjar.
Metodik

Insikter om teknisk rekrytering

Java är det mest populära språket som utvecklare testas i (37%)


Om du tittar på alla tester av tekniska färdigheter som skickats till utvecklare kommer du att se att Java är bäst. SQL följer tätt i dess fotspår, med JavaScript som kompletterar topp 3. Därefter kommer HTML/CSS på fjärde plats och .NET/C# på femte plats, vilket avrundar topp 5.

Flera olika tekniker kan ingå i varje test, så det är möjligt att en del av de Java-tester ochSQL-testerna är desamma. Oroa dig inte, vi kommer att gå in lite mer på de vanligaste kombinationerna av tekniska färdigheter senare i rapporten. Det är onödigt att säga att du ser en hel del front-end-teknik i kombination med HTML/CSS och en hel del back-end-teknik i kombination med SQL. Detta förklarar de två språkens framträdande positioner på listan.

Men Javas fortsatta dominans är ingen överraskning för någon. Detta speglar de bredare trender som återspeglas i TIOBE:s rankning. Företagen använder Index för TIOBE-programmeringsgemenskapen att fatta strategiska beslut om val av programmeringsspråk för att bygga nya programvarusystem. Det kan också användas för att kontrollera om en utvecklare har de senaste tekniska kodningsfärdigheterna. Java har dominerat denna rangordning under en stor del av de senaste 20 åren och fortsätter att behålla sin position.

De 5 mest testade språken på DevSkiller (baserat på testinbjudningar)

De 5 mest testade språken på DevSkiller

Varför summerar inte procentsatserna till 100%?

70% av företagen vill anställa en JavaScript-utvecklare


Även om Java är det överlägset mest testade språket är det inte bland de två främsta tekniska färdigheterna som de flesta företag söker. Vi tog en titt på de tekniker som testas av flest företag och blev förvånade över att svaret inte var Java. Istället går den titeln till JavaScript. Som du kan se testar över 70% av företagen på plattformen tekniska färdigheter i JavaScript.

Detta visar att Java används av en mindre grupp stora företag. Å andra sidan är det tydligt att fler företag av alla storlekar söker utvecklare med teknisk kompetens inom JavaScript. Databaskunskaper är viktiga för både back-end- och front-end-utvecklare, så SQL förblir på andra plats. Färdigheter i front-end som HTML och CSS kommer på fjärde plats.

Det är därför inte förvånande att man ser samma fyra tekniker som annonseras ut på jobbtorgen för Hacker News. Våra resultat stöder också Undersökning av utvecklare i Stack Overflow 2018 Resultaten visar att JavaScript är det mest använda språket för sjätte gången i rad. Faktum är att topp 5-listan innehåller samma tekniker som de tekniker som används mest av professionella utvecklare i den undersökningen (HTML och CSS räknas separat) med undantag för Bash/Shell.

De 5 tekniker som flest företag söker efter teknisk kompetens inom

70% av företagen vill anställa en JavaScript-utvecklare

Varför summerar inte procentsatserna till 100%?

De flesta utvecklare kommer att få en bedömning av sina tekniska färdigheter i databaser, oavsett vilken inriktning de har.


Om jag skulle fråga dig vilken teknik som integreras med flest andra, vad skulle du gissa? Om du svarar att det är JavaScript, har du rätt. Vi har tittat på de åtta mest testade teknikerna tillsammans och funnit att fem av dem är kombinationer med JavaScript.

Detta visar till exempel hur viktigt det är med färdigheter i front-end, där JavaScript kombineras med CSS och HTML. Tillsammans utgör dessa tekniska färdigheter grunden för en solid front-end-utvecklingsstack.

Men det är inte hela sanningen, eftersom JavaScript ofta kombineras med .NET, PHP och Java. Detta visar att det finns en stor efterfrågan på utvecklare som arbetar med hela skalan inom flera olika tekniska områden. Alla dessa stackar använder JavaScript som front-end-språk.

Strax efter JavaScript med fyra omnämnanden kommer SQL. Detta visar hur viktigt det är att ha tekniska färdigheter i databaser utöver de huvudsakliga färdigheter som krävs för tjänsten. Oavsett om du ska fylla en roll som Javautvecklare i back-end eller JavaScript-utvecklare i front-end, är tekniska färdigheter i databaser helt klart mycket viktiga.

De 8 bästa teknikerna som testats tillsammans

De 8 bästa teknikerna som testats tillsammans

Språken testas ofta tillsammans med andra tekniker i deras miljö.


DevSkiller gör det möjligt för rekryterare och rekryterande chefer att gå längre än språk färdigheter och fördjupa dig i den tekniska stacken som teamet arbetar med. Vi upptäcker att olika tekniker och tekniska färdigheter är mer populära än andra. Här är hur de brukar vara sammansatta.

De mest populära tekniska staplarna som vi testar

Devskiller Global Technical Hiring & Skills Report 2019 Slide 4 konstellation

Kandidater väntar i genomsnitt 2,88 dagar på att göra ett kodningsprov.


Tester som skickas på tisdagar tenderar att ta minst tid för kandidaterna att slutföra (2 dagar och 13,91 timmar). Tester som skickas på onsdagar tar oftast längst tid för kandidaterna att genomföra (3 dagar 6,44 timmar). Detta visar att utvecklarna föredrar att göra hemtester under veckan och spara helgen åt sig själva.

Det tar i genomsnitt 69,23 timmar eller 2,88 dagar för kandidaten att genomföra ett prov.

2,88 dagar för att göra ett kodningsprov

Kodningstester som skickas på tisdagar får snabbast svar


Inbjudningar till kodningstester som skickas på tisdagar får snabbast svar och inbjudningar som skickas på onsdagar får oftast långsammast svar. För att få det snabbaste svaret från dina kandidater kan du försöka bjuda in dem att delta i kodningstestet tidigare i veckan än senare.

Den genomsnittliga väntetiden i dagar baserat på vilken veckodag inbjudan skickas.

Den genomsnittliga väntetiden i dagar baserat på vilken veckodag inbjudan skickas.

Rekryterare inom teknikbranschen tar sig lite extra tid för att informera sig genom att skaffa vårt certifikat för teknisk personaladministration.


Devskillers certifieringskurs i teknisk rekrytering har visat sig vara en mycket värdefull resurs för rekryterare inom teknikbranschen. Och en av de mest glädjande sakerna vi har fått veta är att de flesta rekryterare klarar certifieringen på första försöket.

Men vad vi ser är att kandidaterna tar den tid de behöver för att läsa igenom kursmaterialet. Det tar i genomsnitt 18 dagar att klara provet på första försöket. Detta visar att kandidaterna verkligen tar sig tid att studera och ta till sig kursmaterialet. Om de klarar provet på andra försöket ägnar de vanligtvis ytterligare en vecka åt att studera. Om de klarar provet på tredje försöket tar de ytterligare två veckor på sig för att verkligen försäkra sig om att de har rätt information.

Det antal försök som rekryterare behöver för att bli certifierade för teknisk rekrytering.

Det antal försök som rekryterare behöver för att bli certifierade för teknisk rekrytering.

Den tid i veckor som det tar för rekryterare att bli certifierade av Tech Recruitment beroende på hur många försök de måste klara av.

tid i veckor som rekryterare behöver för att bli certifierade inom Tech Recruitment

Vi är förstås de första att erkänna att rekryterare inom teknikbranschen inte ägnar hela sin dag åt att förbereda sig för vår certifieringskurs. Ändå är vi glada över att se att värdet av denna kurs inte bara kommer från det glänsande märket utan från det faktiska innehållet. Naturligtvis ser ett certifieringsmärke för teknisk rekrytering bra ut på en LinkedIn profil. Men det viktigaste är att rekryterare som har gått igenom nu har färdigheter och kunskaper för att effektivt rekrytera tekniska kandidater.

Den stora majoriteten (73%) av kandidaterna genomför de kodningsprov som skickas till dem.


Det spelar ingen roll vilken nivå av teknisk kompetens de har, de flesta utvecklare kommer att avsluta ett kodningstest baserat på riktiga arbetsprinciper. Detta visar att utvecklarna reagerar konsekvent bra på RealLifeTestingTM metodik.

Hela 73% av de tester som skickas till kandidaterna genomförs. Detta gäller för hela systemet och i vissa länder är andelen som klarar provet nästan universellt.

Är du orolig för att ett utvecklartest ska leda till att du förlorar utvecklare från din pipeline? Det borde du förmodligen inte vara. Den information du får från ett test av tekniska färdigheter i form av arbetsprov är viktig för att du ska kunna anställa de bästa kandidaterna. Och kompromissen är ganska liten om de flesta av dina kandidater klarar testet.

Detta visar att trots att det finns en motreaktion mot ineffektiva och föråldrade metoder för testning av utvecklares tekniska färdigheter, kommer kandidaterna att acceptera en metod som återspeglar det faktiska arbetet som utförs. Detta gäller oavsett på vilken nivå de befinner sig.

Länderna med de högsta fullgörandegraderna

Länderna med de högsta fullgörandegraderna

Geografin för teknisk rekrytering

Företag anställer olika mycket tekniska personal utomlands beroende på vilket land de är baserade i.


Internationell rekrytering av IT-tekniker är en växande trend över hela världen. IT-kompetens är både mycket modulär och efterfrågad. Det finns flera skäl till att företag rekryterar internationellt. Dessa inkluderar outsourcing, identifiering av anställda som ska omplaceras och att hitta anställda som kan utföra distansarbete (dock inte som tredje part).

Om man tittar på de länder som gör flest internationella rekryteringar inom tekniksektorn har Kuwait och Singapore båda små men dynamiska ekonomier. För dessa länder, tillsammans med Schweiz, Österrike, Irland, Nya Zeeland och Nederländerna, är det logiskt att det helt enkelt inte finns tillräckligt med teknisk talang inom deras egna gränser för att möta deras behov. De är också några av de mest välmående ekonomierna i världen.

Procentuell andel av internationell teknisk rekrytering per land

Bild: 10 Nya 1 Platshållare
Bild: 10 Ny 1

USA, Polen och Storbritannien är de tre största drivkrafterna för internationell teknisk rekrytering.


Det är värt att nämna att trots den höga andelen kandidater som rekryteras internationellt av företag från Kuwait, kommer den största volymen av internationell rekrytering från större länder som USA.

Procentuell andel av alla utländska kandidater som testats på vår plattform.

Procentuell andel av alla utländska kandidater som testats på vår plattform.

USA rekryterar internationellt och är samtidigt en viktig källa till internationell teknisk rekrytering.


Det borde inte vara någon överraskning att några av de länder som de stora internationella rekryteringsländerna rekryterar från producerar majoriteten av de internationellt rekryterade kandidaterna. Indien står ensamt för över en fjärdedel av det totala antalet internationellt rekryterade kandidater. Intressant nog kommer USA på andra plats, vilket är ett bevis på den stora mängd tekniska talanger som landet producerar.

Resten av topp tio efter USA är följande: Tyskland, Brasilien, Argentina, Egypten, Nederländerna, Turkiet, Polen och Kanada.

Utöver de tre främsta länderna ser du att resten av de tio länder som kandidaterna kommer från tenderar att ha stora talangpooler inom teknikområdet.

Ett intressant inslag är att stora kandidatländer som USA också rekryterar från andra länder. När man bryter ner det, rekryterar amerikanska företag utvecklare från alla övriga tio kandidatländer, Polen och Nederländerna från nio, Frankrike från åtta, Kanada från sju, Brasilien från sex och Tyskland från två. Egypten, Turkiet och Indien rekryterar inte från någon av de tio främsta kandidatländerna.

Internationell teknisk rekrytering är bara en enkelriktad ström för vissa länder. De flesta länder söker utvecklare utanför sina gränser medan deras egna lokala utvecklare rekryteras av internationella arbetsgivare. Detta tyder på en effektiv fördelning av teknisk kompetens inom stora ekonomier.

Klicka på ett land för att ta reda på varifrån de rekryterar internationellt och vem som rekryterar deras lokala utvecklare.

Bild: Interaktiv karta Ny 1 Platshållare
Bild: Interaktiv karta Ny 1

Nya Zeeländska utvecklare får högst poäng (54.66%) på kodningstesterna.


Vi har tittat på de länder som har de bästa utvecklarna. När man betänker att de flesta kandidater sorteras bort och att den genomsnittliga poängen är 40,71 är detta en stor bedrift. Nya Zeeland låg på första plats följt av Nederländerna.

Detta är ett bevis på kodningsfärdigheterna i dessa länder och kanske på att testerna som skickades till dessa kandidater var enkla. Det är också möjligt att de tekniska kodningsfärdigheterna i dessa länder är mer avancerade.

Bild: 13 Ny platshållare
Bild: 13 Ny

Varför finns Kina inte med på kartan?

Serbiska företag har de kandidater som får flest poäng (54.65%).


Som ett bevis på kvaliteten på de utvecklare de rekryterar har serbiska företag de kandidater som får högst poäng. Detta visar att de förlitar sig på en internationell talangpool. När allt kommer omkring är den genomsnittliga poängen för lokala utvecklare 47,63%, vilket är över 7% lägre än de utvecklare som de rekryterar.

Bild: 14 Ny platshållare
Bild: 14 Ny

Företag från Singapore är de mest selektiva


Det är en sak att säga att ett land har de bästa kandidaterna, men om detta kommer från enkla tester kommer de företag som gör dessa tester inte att kunna screena de färdigheter de behöver på ett effektivt sätt. Det kommer att sluta med att de får många kandidater som de till slut förkastar. För att ta reda på vilket land som är mest selektivt gick vi därför igenom data och hittade vilka länders rekryteringsföretag som accepterade den lägsta andelen kandidater. Utifrån detta hittade vi de länder med de mest selektiva arbetsgivarna.

Procentuell andel kandidater som accepterats av rekryteraren per land.

Procentuell andel kandidater som accepterats av rekryteraren per land.

Över 90% av kandidaterna avslutar de kodningstester som de påbörjar.


När du gör ett kodningstest, är du vanligtvis förberedd eller chockad av vad du ser på skärmen? DevSkiller's RealLifeTestingTM metodik innebär att de flesta kandidater känner till programmeringsuppgifterna på vår plattform. Därför finns det få överraskningar, vilket leder till att 91,9% av kandidaterna klarar DevSkiller-kodningstestet. Vad vi ser är att det finns en viss variation i denna andel mellan kontinenterna, men att förändringen är liten och kan återspegla nivåer av internetuppkoppling.

Slutresultat per världsdel

Slutresultat per världsdel

Slutresultat per land

När vi tittar mer detaljerat på enskilda länder ser vi att variationen är lite större. Mindre välutvecklade länder som Centralamerika och Afrika söder om Sahara och avlägsna länder som Island har särskilt låga slutresultat.

Bild: 12 Ny 1 platshållare
Bild: 12 Ny 1

Den metod som vi använde för denna studieDe data vi använde för den här studien kom från en 365-dagars ögonblicksbild av användare på vår plattform mellan den 1 december 2017 och den 1 december 2018. Insikterna är baserade på 112 654 tester som gjorts via DevSkiller-plattformen av kandidater i 121 länder. Alla uppgifter som presenteras här är generisk aggregerad demografisk information. Den är inte kopplad till någon specifik information om vissa kandidater eller företag.

*I avsnitten 1 och 2 summerar inte procentsatserna till 100%. Varför är det så?

Avsnitt 1 Ett DevSkiller-test kan omfatta flera tekniker. Du kan till exempel ha ett test i Java och ett test i Java = SQL. I det här exemplet testar 100% av testerna Java och 50% av testerna SQL. På samma sätt avser procentandelen i diagrammet när tekniken testas i något test.

Avsnitt 2 På samma sätt som i avsnitt 1 kan ett företag testa utvecklare i flera olika tekniker. För att göra det tydligare kan vi titta på en grupp med två företag. Det första företaget skickar ut ett JavaScript + CSS-test. Det andra företaget skickar ut ett PHP + JavaScript-test. I denna grupp testar 100% av företagen JavaScript, 50% testar CSS och 50% testar PHP. Procentsatsen i diagrammet avser när tekniken används i alla tester av ett företag.

*I avsnitt 13, varför finns inte Kina med på kartan?

Vi har inte så mycket data om Fastlandskina, så vi har inkluderat de länder som skickar inbjudningar till utvecklare från Fastlandskina i den interaktiva kartan. Vi eliminerade Kina och andra länder där vi hade ett litet urval från vår karta i avsnitt 13.

Har du några frågor eller kommentarer om rapporten?

Vi vill gärna höra dem. Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka e-post till research@devskiller.com.

Läs också Rapport om IT-kunskaper 2020

DevSkillers logotyp

Tyckte du att den här rapporten var värdefull?

Dela den med dina vänner och kollegor.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp