De 4 bästa strategierna för rekrytering av tekniker och för att behålla anställda

Publicerad: Senast uppdaterad:
rekrytering och bibehållande av personal inom teknikbranschen

Att rekrytera och behålla anställda är en viktig utmaning för de flesta HR-personalansvariga inom teknikbranschen. Indeeds undersökning har visat att nästan 9 av 10 respondenter (86%) säger att det är en utmaning att hitta och anställa tekniska talanger.

Orsaken till detta resultat är att det råder en enorm brist på tekniska talanger. USA:s arbetsmarknadsbyrå (Bureau of Labor Statistics) har beräknat att det bara i USA år 2020 kommer att finnas över en miljon datavetenskapliga arbeten utan kvalificerade akademiker som kan besätta dem.

Tekniska talanger, särskilt mjukvaruutvecklare, är redan mycket efterfrågade. Enligt den senaste Undersökning av utvecklare i Stack Overflow 2019, den största och mest omfattande studien om utvecklare med 90 000 respondenter runt om i världen, är endast 6,4% av utvecklarna för närvarande arbetslösa och söker arbete.

Personalbindning är en utmaning inom teknikbranschen

När du väl har lyckats hitta, attrahera och anställa bra programvaruutvecklare riskerar du ständigt att förlora dem till dina konkurrenter. Varje bra programvaruutvecklare får ett dussintal jobberbjudanden per dag enbart via sin LinkedIn-inbox. Med andra ord gör detta det riktigt svårt att behålla anställda.

Tyvärr för dig är nästan tre fjärdedelar av de redan anställda utvecklarna intresserade av att höra om nya jobbmöjligheter. Och när de får ett bättre erbjudande kommer de att gå vidare. Enligt Stack Overflows forskning är frekventa jobbbyten normen för mjukvaruutvecklare. Över hälften av de svarande i Stack Overflows undersökning har tagit ett nytt jobb under de senaste två åren.

Hur kan ditt företag, mitt i bristen på talanger och kriget om talanger, locka till sig och behålla de allra bästa programutvecklarna? Förutom att förnya din rekryteringsprocess måste du också införa effektiva strategier för att behålla dina anställda. I den här artikeln får du lära dig 4 bästa strategier för rekrytering av tekniker och för att behålla anställda.

De 4 bästa strategierna för rekrytering av tekniker och för att behålla anställda

Här är 4 bästa metoder som hjälper dig att både locka till dig och behålla duktiga programutvecklare:

1. Erbjuda en konkurrenskraftig lön

I allmänhet är det viktigaste för en utvecklare när han eller hon bedömer ett jobb ersättningen, enligt Stack Overflows undersökning. De bryr sig betydligt mindre om andra förmåner, t.ex. sjukförsäkring, ersättning för dator- och kontorsutrustning, aktieoptioner eller aktier, matchning av pension eller pensionssparande eller föräldraledighet.

Förutom lönen finns det andra faktorer som utvecklarna värderar. Enligt 2019 Dice Tech LönerapportOm du är en utvecklare, bryr du dig också om möjligheter till utbildning/certifiering, möjligheter till utbildning och certifiering, möjligheter till distansarbete/flexibla arbetstider, aktieprogram, 401 (k) matchning och betald sjuktid. När det gäller att byta jobb drivs de främst av högre lön (68%), bättre arbetsförhållanden (47%) och mer ansvar (34%). Intressant nog har lönetillfredsställelsen inom teknikbranschen minskat stadigt sedan 2012.

rekrytering och bibehållande av personal inom tekniska strategier lönetillfredsställelse

Budskapet här är tydligt - du måste förutse mjukvaruutvecklarnas behov för att maximera dina ansträngningar att rekrytera och behålla dina anställda.

Hur kan man använda lönen för att rekrytera anställda inom teknikbranschen?

Enkelt och enkelt - ange ett löneintervall i dina jobbannonser. Många företag är fortfarande tveksamma till att ange ett löneintervall i sina jobbannonser, men det är ett stort misstag, särskilt om du vill anställa eftertraktade kandidater som t.ex. programvaruutvecklare.

En överväldigande majoritet av programvaruutvecklarna är redan anställda och har förmodligen en hygglig lön. För att få dem att söka dina lediga jobb bör du locka dem med ett löfte om en högre lön. Om du inte gör det kommer de helt enkelt att hoppa över din platsannons och fokusera på det företag som erbjuder en högre lön än den de får på sitt nuvarande företag.

Hur kan man använda lönen för att behålla sina anställda inom teknikbranschen?

Först och främst ska du betala dem vad de är värda. Enligt DevSkillers senaste forskning är genomsnittlig lön för en fullstackutvecklare är $74,958 per år och genomsnittlig lön för Java-utvecklare i USA är $73 305 per år. Se till att de löner du betalar till dina programvaruutvecklare är konkurrenskraftiga på marknaden.

Genomsnittlig lön för Java-utvecklare i USA Payscale-data för rekrytering och anställningsförhållanden inom teknikbranschenEn annan viktig faktor för att behålla anställda är att du har ett bonussystem. Skapa en bonusstrategi och gör det tydligt vilka mål som dina programvaruutvecklare måste uppnå för att få en bonus på plats, kvartalsvis eller årligen.

2. Bygga upp en bra företagskultur

skapa en bra företagskultur för att rekrytera och behålla anställda inom teknikbranschenDen tidigare nämnda undersökningen från Stack Overflow visar att företagskulturen är en av de viktigaste arbetsfaktorerna för utvecklare. När de ombads att föreställa sig att de skulle jämföra två arbeten med samma ersättning, förmåner och plats och fundera över vilka egenskaper som skulle påverka deras val mellan de två, lyfte de flesta utvecklare fram företagskulturen och kontorsmiljön.

En positiv arbetsmiljö är en viktig prioritering för de flesta programvaruutvecklare. Om du skapar en bra företagskultur kan du behålla dina nuvarande programvaruutvecklare och locka till dig nya.

Hur använder man företagskulturen för att rekrytera anställda inom teknik?

Om du vill locka till dig de bästa tekniktalangerna bör du integrera företagskulturen i dina rekryteringsstrategier. Här är några effektiva sätt att lyfta fram din företagskultur under rekryteringsprocessen:

  • Inkludera ett stycke som beskriver din unika företagskultur i din platsannonser.
  • Visa foton av ditt kontor på din karriärwebbplats.
  • Skriv om din företagskultur på din karriärblogg.
  • Bjud in dina kandidater till ditt kontor och visa dem runt.
  • Organisera virtuella kontorsvisningar för kandidater som inte kan komma till ditt kontor.
  • Uppdatera regelbundet ditt företags profiler i sociala medier med foton och korta anekdoter från din vardag på kontoret.

Hur kan man använda företagskulturen för att behålla sina anställda inom teknikbranschen?

Om du vill behålla mjukvaruutvecklare måste du skapa en arbetsmiljö där de kan trivas. Programvaruutvecklare är ofta teknikälskare och innovatörer och deras arbetsmiljö bör återspegla detta. Se till att ditt kontor har utrymmen där dina programvaruutvecklare kan få utrymme för att vara kreativa och komma på nya idéer.

Du bör också utveckla en "ingenjörskultur". Programvaruutvecklare är ofta teknikälskare och innovatörer och deras arbetsmiljö bör återspegla detta. Skapa en företagskultur där mjukvaruutvecklarnas åsikter och bidrag värderas och där de ges betydande möjligheter till kreativitet och flexibilitet.

3. Utveckla din talang

Programvaruutvecklare lär sig hela livet. Enligt en undersökning från Stack Overflow säger nästan 90% av alla utvecklare att de har lärt sig ett nytt språk, ramverk eller verktyg utanför sin formella utbildning. Bland professionella utvecklare säger cirka 60% att de har gått en onlinekurs som en MOOC och cirka en fjärdedel har deltagit i ett hackathon.

De bästa programvaruutvecklarna vet att de ständigt måste uppgradera sina kunskaper för att förbli relevanta och framgångsrika i sitt arbete. Företag som erbjuder mjukvaruutvecklare möjligheter att lära sig och utvecklas kommer att lyckas attrahera de bästa tekniktalangerna och skörda frukterna av deras kontinuerliga lärande. Intressant nog är det enligt Dice endast 3% av arbetsgivarna som använder utbildning och certifiering som främsta motivationsfaktor.

Hur kan du använda ditt talangutvecklingsprogram för att locka till dig mjukvaruutvecklare?

Om du vill locka till dig talangfulla mjukvaruutvecklare måste du övertyga dem om att ditt företag är den bästa platsen för dem att lära sig och växa. Lyft fram ny teknik som de kan använda om de kommer att arbeta på ditt företag. Skryt om dina utbildningsprogram på din karriärsida. Lägg upp bilder på dina mjukvaruutvecklare som besöker konferenser och deltar i relevanta utbildningar på sociala medier.

En annan bra idé för att marknadsföra ditt arbete med talangutveckling bland potentiella kandidater är att organisera en akademi, sommarskola eller praktik för unga programutvecklare som vill förbättra sina färdigheter. Låt dina erfarna, talangfulla programvaruutvecklare dela med sig av sina kunskaper och sin expertis för att utbilda nya, framväxande programvaruutvecklare.

Hur kan du använda ditt talangutvecklingsprogram för att behålla anställda inom teknikbranschen?

Skapa möjligheter till fortbildning som gör det möjligt för din programvaruutvecklare att komma närmare en mästare och lära sig mer om nya och utvecklande programvaruutvecklingar. Se till att du erbjuder både interna och externa utbildningsmöjligheter.

Först och främst bör du utnyttja dina interna resurser. Inrätta ett mentorprogram så att dina yngre programvaruutvecklare kan lära sig nya färdigheter av andra, mer erfarna medlemmar i teamet. För det andra bör du ge dina programvaruutvecklare ytterligare möjligheter att lära sig av världens främsta experter. Låt dem delta i relevanta teknikutställningar, konferenser, hackathons, seminarier, kurser osv.

4. Uppmuntra anställda att skicka vidare sina ansökningar.

Förutom konkurrenskraftiga ersättningar, en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och möjligheter till yrkesmässig utveckling, bryr sig kandidater som är utvecklare också mycket om de människor de arbetar med.

Detta är anledningen till att införa ett program för att rekommendera anställda är en utmärkt strategi för att locka till sig och behålla talanger. Att belöna dina anställda för att de rekommenderar lämpliga utvecklarkandidater från sina personliga nätverk är en win-win-situation för alla inblandade! Enligt Stack Overflow rapport om 2017 års anställningslandskap för utvecklare26,8% av utvecklarna hittade sitt nuvarande jobb genom en vän, familjemedlem eller tidigare kollega.

Hur använder man sig av arbetstagares rekommendationer för att anställa anställda inom teknik?

Först och främst ska du göra det enkelt för dina anställda att rekommendera kandidater. Låt dem inte fylla i långa formulär. Låt dem i stället dela med sig av dina lediga tjänster med ett enda klick! Du kan till och med göra insamlingen av hänvisningar till en rolig händelse. Organisera en referr-a-thon genom att beställa pizza och öl och spela musik som dina programvaruutvecklare gillar!

För det andra kan du motivera dina anställda att delta i ditt rekommendationsprogram genom att erbjuda lockande incitament. Experimentera med både ekonomiska och icke-ekonomiska belöningar. Se också till att du erkänner och belönar ansträngningen, inte bara slutresultatet! Även en liten "tack"-gest kan få dina anställda att känna sig uppskattade och hålla dem motiverade att delta i ditt rekommendationsprogram för anställda.

Hur använder man sig av rekommendationer från anställda för att behålla sina anställda inom teknikbranschen?

Anställda hänvisningar kan också bidra till att behålla anställda. Undersökningar har visat att kandidater som hänvisas till företaget tenderar att stanna längre i företaget. Efter två år är andelen hänvisade anställda 45% jämfört med 20% från jobbannonser, enligt följande FirstBirds forskning.

Dessutom, LinkedIns forskning har upptäckt att hänvisare stannar längre. Anställda som framgångsrikt har hänvisat en kandidat till en ledig tjänst stannar längre på företaget än anställda som inte har gjort det.

Hemligheten bakom rekrytering av mjukvaruutvecklare och bibehållande av personal

Att rekrytera och behålla duktiga programutvecklare handlar i huvudsak om att förstå och lyssna på dem. Om du vill veta vad de vill ha och behöver är det bara att fråga (skicka ut enkäter, genomföra fokusgrupper osv.), lyssna noga och se till att agera på deras feedback.

Belöna dina utvecklare med en konkurrenskraftig lön, ge dem möjligheter till lärande och karriärutveckling och skapa en företagskultur som får dem att känna sig uppskattade. Om du behandlar dina utvecklare rätt kommer de att fungera som ambassadörer för ditt arbetsgivarvarumärke och hjälpa dig att attrahera och anställa nya talangfulla utvecklare.

Om författaren

Anja Zojceska Strategier för rekrytering och personalbindning

Anja Zojčeska är HR-chef och specialist på rekryteringsmarknadsföring på rekryteringsprogramföretaget TalentLyft. Hon är nyfiken på de senaste marknadsföringstrenderna och brinner för att tillämpa dem inom rekrytering.

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp