Resurser för personalchefer

Få tillgång till rapporter om rekrytering av utvecklare, böcker med omfattande forskning, infografik och andra fantastiska resurser för att få fart på din tekniska rekrytering.

Alla resurser

Hur du granskar backend-utvecklare

Ebook – How to screen back-end developers

Backend-utvecklare är avgörande för den tekniska utvecklingen av ett företag. Lär dig hur du granskar kandidater och vad du ska tänka på.

Övervägande faktorer Ebook

Ebook – Consideration factors for choosing a skills management solution

Att välja en lösning för kompetenshantering kan vara nyckeln till framgång för företaget. Hur vet du vilken lösning du ska välja? Ladda ner boken för att ta reda på det.

Ebook - Varför ChatGPT inte klarar DevSkiller-kodningstesterna

ChatGPT kan lösa många algoritmiska problem, men inte DevSkillers TalentScore-bedömningar. Läs om ChatGPT och vad som gör våra tester unika.

Miniatyrbild av ChatGPT-webinaret

[Webinar på begäran] Hur ChatGPT stormade det tekniska rekryteringsområdet

Kom till oss den 26 januari för att lära dig hur OpenAI som ChatGPT kommer att påverka dina rekryteringsinsatser för tekniker i framtiden.

10 fördelar Ebook feature image

Ebook - De 10 fördelarna med att införa en kompetenshanteringsplattform i din organisation

En plattform för kompetenshantering är avgörande för att hålla koll på kompetensutvecklingen. Ladda ner den kostnadsfria e-boken för att lära dig allt du behöver veta.

Ebook - Vad är en kompetenshanteringsplattform och varför behöver din organisation en?

En plattform för kompetenshantering är avgörande för att hålla koll på kompetensutvecklingen. Ladda ner den kostnadsfria e-boken för att lära dig allt du behöver veta.

Att ta till sig den kompetensbaserade arbetsplatsen

Att ta till sig den kompetensbaserade arbetsplatsen

Praktiska råd om det bästa sättet att granska front-end-utvecklare för att se till att du får tag på de bästa tekniktalangerna - Läs mer.

Är den kompetensbaserade modellen här för att stanna?

[WEBINAR RECORDING] Är den kompetensbaserade arbetsmodellen här för att stanna?

Under det här webbseminariet förklarar våra paneldeltagare varför den kompetensbaserade modellen har blivit den operativa modellen för framtidens arbete.

Hur man ser på front end devs funktion

Ebook - Hur du granskar front-end-utvecklarens färdigheter

Praktiska råd om det bästa sättet att granska front-end-utvecklare för att se till att du får tag på de bästa tekniktalangerna - Läs mer.

Skräckhistorier om tekniska kandidater

Ebook - Skräckhistorier om kandidaternas erfarenhet av teknik (och hur man löser dem)

Kolla in vår samling av skräckhistorier om kandidaternas erfarenhet av teknisk teknik! Komplett med praktiska råd om hur du kan åtgärda dem.

En slutgiltig guide till omskolning av din digitala arbetskraft

En slutgiltig guide till omskolning av din digitala arbetskraft Ebook ger dig bakgrunden och de steg som behövs för att omskola din arbetskraft.

Anskaffning av teknisk talang - Feature image

Anskaffning av tekniktalanger på en marknad där det råder brist på talanger [6 tips och strategier]

Det är inte lätt att hitta teknisk talang. Strategier för talanganskaffning, som omskolning och effektiv rekrytering, kan vara nyckeln till fortsatt framgångsrik rekrytering av tekniker.

Beslutsunderlag för val av en teknisk bedömningslösning

Vilka faktorer bör du ta hänsyn till när du väljer en teknisk utvärderingslösning för ditt företag? Ta reda på vilka mätvärden som behövs för att fatta ett beslut.

[On-Demand Webinar] Varför omskolning kan bli din mest effektiva strategi för att skaffa teknisk talang

Under det här webbseminariet diskuterade vår panel av HR-experter hur omskolning har blivit en giltig strategi för rekrytering av teknisk personal.

bootcamp för att komma tillbaka till skolan

Rekrytering av tekniker + Bootcamp för skolstart

I Tech Recruitment + Back to School Bootcamp har vi samlat all vår kunskap i en fantastisk certifieringskurs.

Vilka KPI:er kan du förvänta dig att förbättra med en lösning för teknisk bedömning?

Ta reda på vilka förbättringar du kan göra av dina KPI:er för teknisk rekrytering genom att införa en lösning för teknisk bedömning i din rekryteringsprocess.

Miniatyrbild av lösningen för teknisk bedömning

De 5 frågorna att ställa när du väljer en lösning för teknisk bedömning Ebook

Lär dig allt du behöver veta om hur du väljer den bästa lösningen för teknisk bedömning. Hur du vet när du behöver en och vad du ska tänka på.

Webinar om omedvetna fördomar

Webinar på begäran: Eliminera omedvetna fördomar vid rekrytering av tekniker

Titta på det här webbseminariet där våra experter diskuterade strategier för att en gång för alla få slut på omedvetna fördomar inom rekryteringsbranschen inom teknikbranschen.

[Webinar på begäran] Rekrytering av tekniker avslöjas: Hur man bygger ett vinnande partnerskap mellan HR och IT

I del 3 av vår webinarserie #DevRec får du reda på hur du kan lyckas med rekrytering av tekniker genom ett effektivt samarbete mellan HR och IT.

5 hemligheter om teknisk rekrytering

De 5 hemligheterna för framgångsrik rekrytering av tekniker Ebook

Den här guiden för rekrytering av tekniker beskriver hemligheterna för att locka till sig de bästa tekniktalangerna. Från tips om rekrytering till fördelarna med att höja kompetensen. Läs mer.

Webinar på begäran - Rekrytering av tekniker avslöjas: Hemligheter för framgångsrik rekrytering

I del två av vår webinarserie #DevRec får du ta del av branschbeprövade tips och råd från IT-proffs för att lyckas med att anställa tekniker.

Webinar på begäran - Rekrytering av tekniker avslöjas: Hemligheterna bakom ett framgångsrikt samarbete mellan HR och IT

I den första delen av vår webinarserie #DevRec delar vi med oss av branschbeprövade tips och råd för rekrytering av tekniska roller.

Teknisk rekrytering e-bok Miniatyrbild

Den viktiga guiden för att lyckas med teknisk rekrytering Ebook

Den här kompletta guiden för teknisk rekrytering beskriver de steg du måste ta för att locka till dig de bästa tekniktalangerna. Den innehåller bland annat information om hur du får IT- och HR-grupperna på samma sida, samt om sökning och intervjuteknik.

Webinar på begäran: Hur Jonah Group sparar $70 000+ på bedömningar av tekniska färdigheter

Titta på vårt senaste webbseminarium om kundframgångar med Jonah Group för att se hur de sparar $200 per bedömning av tekniska färdigheter.

Anställa dataföretagare: Utforma en process som fungerar

Anställa dataföretagare: Utforma en process som fungerar

Den här resursen visar hur du kan anställa de bästa dataprofilerna och utforma en process som fungerar.

Hur du hittar och rekryterar dataexperter på ett effektivt sätt

Webinar på begäran: Hur man effektivt söker och rekryterar dataproffs

När efterfrågan på datatalanger är större än tillgången, vilka åtgärder kan du vidta för att lösa bristen på talanger? Titta på denna inspelning för att ta reda på det!

De viktigaste rollerna i en modern datadriven organisation

Den här e-boken är utformad för att hjälpa dig att förstå de kritiska rollerna i en modern datadriven organisation.

Hemligheter för datadrivna organisationer

Webinar på begäran: Hemligheter för datadrivna organisationer

Tanken att varje företag bör omvandla sig till en datadriven organisation har funnits i många år. I verkligheten är det dock bara ett fåtal företag som erkänner att de vet vad det egentligen innebär.

Trender och prognoser för 2022 när det gäller tekniktalanger

Tendenser och förutsägelser för 2022 inom teknikbranschen

Kolla in denna Ebook för alla de senaste trenderna och förutsägelserna för att vinna kriget om utvecklartalanger år 2022!

Webinar på begäran: Insikter och resultat: DevSkiller Top IT Skills Report 2022

Titta på DevSkillers webbseminarium om teknisk talangrapport 2022 för att ta reda på de största rekryteringstrenderna och förutsägelserna för det kommande året.

Miniatyrbild av rapporten om IT-kunskaper

DevSkiller Top IT Skills Report 2022: Insikter om rekrytering av teknisk talang

In our 4th annual DevSkiller Top IT Skills Report: Tech-talent hiring insights, we explore the biggest technical recruitment trends that shaped the past year and set our predictions for the […]

Webinar på begäran: Talang i teknikdiskussioner: Rekrytering av DevOps-anställda

Talare Jenna AronowAronow Recruiting Grundare Rulana GanievaSourcing Enthusiast at AmazingHiring Global Tomasz NurkiewiczChief Technology Officer at DevSkiller Ta din plats!

[Webinar på begäran] Talang i tekniska diskussioner: Avmystifiering av DevOps-rekrytering

Den globala övergången till distansarbete har ökat efterfrågan på DevOps-experter. Den stora efterfrågan på dessa personer innebär att DevOps-kompetensen förväntas öka med 122% under de kommande fem åren.

Avmystifiering av DevOps: En guide till rekrytering av DevOps

För att veta hur man anställer en DevOps-anställd och vad man ska titta efter måste rekryterare först avliva myterna kring DevOps. Läs vår e-bok Demystifying DevOps för att lära dig vad DevOps är och vad rollen innebär. Lär dig de bästa metoderna för DevOps-rekrytering.

Bedömning av beredskap för teknisk screening

Dagens pressande brist på tekniska talanger innebär att optimering av din rekryteringsprocess är en nödvändighet för företaget. Gör den här korta bedömningen av fördelarna med teknisk screening för att se om automatisering kan hjälpa dig att förbättra dina rekryteringsresultat.

Mall för begäran om förslag

Höj nivån på din tekniska screeningprocess med DevSkiller som drivs av RealLifeTesting™-metodiken. I detta vitboksblad visas pelarna i den metodik som driver alla TalentScores kodningstester.

Webinar på begäran: Anställa som Headspring: Hur du kan minska tiden för teknisk screening till 5 minuter

Titta på det här webbseminariet för att lära dig hur det amerikanska företaget Headspring anställer bättre med en teknisk screeninglösning.

Webinar på begäran: Hur Mindera anställer 175+ utvecklare per år

Titta på webbseminariet för att ta reda på hur du kan minska antalet intervjuer med 8 gånger och hålla nere antalet avhopp från kandidater på 10%.

Automatisering - presenterad bild

Hur du implementerar automatisering för att anställa de bästa programutvecklarna snabbare

Den här e-boken är utformad för att hjälpa dig att anställa bättre utvecklare på ett effektivare sätt med hjälp av automatisering.

10 fallgropar checklista presenterad bild

Den kompletta checklistan för tekniska fallgropar vid anställning

Identifiera och åtgärda dessa vanliga misstag med den fullständiga checklistan för tekniska fallgropar vid anställning.

Omedvetna fördomar

Hur du eliminerar intervjuare och omedvetna fördomar i din anställningsprocess

Den här e-boken är utformad för att hjälpa dig att känna igen och eliminera fördomar och omedvetna fördomar från din tekniska rekryteringsprocess.

E-bok om kandidatupplevelser

Guide till den perfekta kandidatupplevelsen [6 tips och strategier]

Utforma den perfekta rekryteringsprocessen genom att ta itu med de områden som har en negativ inverkan på kandidatupplevelsen.

DevSkillers rapport om IT-kompetens 2021: Trender för efterfrågan och rekrytering

Ta reda på vilka IT-kompetenser som efterfrågas 2021 i den här rapporten som bygger på kodningstester som rekryteringsföretag skickat till utvecklare i 156 länder världen över.

RealLifeTesting Metodik definierad - Bemästra konsten att göra teknisk screening

Höj nivån på din tekniska screeningprocess med DevSkiller som drivs av RealLifeTesting™-metodiken. I detta vitboksblad visas pelarna i den metodik som driver alla TalentScores kodningstester.

10 fallgropar vid teknisk rekrytering och hur du löser dem

Undvik de 10 största fallgroparna när det gäller teknisk rekrytering genom att läsa den här e-boken och fatta aldrig mer ett dåligt rekryteringsbeslut.

Intervjufrågor för programvaruingenjörer horisontellt

Intervjufrågor för programvaruutvecklare

Den här e-boken innehåller 259 varierande intervjufrågor för programutvecklare som hjälper dig att förbereda dig och genomföra en fantastisk intervju.

DevSkillers rapport om de bästa IT-kompetenserna 2020: Efterfrågan och rekryteringstrender

DevSkiller Top IT Skills Report 2020: Trender för efterfrågan och rekrytering

Upptäck de globala trenderna för rekrytering av utvecklare 2020 med vår originalrapport som bygger på verkliga anonymiserade, aggregerade kunddata.

DevSkiller Global Technical Hiring & Skills Report 2019 Täckbild

DevSkiller Global Technical Hiring & Skills Report 2019

Ta en närmare titt på hur utvecklare anställs med 2019 års upplaga av vår rapport om tekniska färdigheter med aggregerade kunddata.

KPI Cheat sheet presenterad bild

KPI:er för effektiv rekrytering

Utvärdera och förstå hur väl du presterar i förhållande till dina rekryteringsmål med det här praktiska utskrivbara KPI-fuskbladet.

Rekrytering enligt GDPR

[INFOGRAFIK]: 2018 års konsekvenser av GDPR för rekrytering - förbered dig!

Är din rekryteringsprocess GDPR-kompatibel? Ta reda på vad GDPR innebär för personalansvariga och hur det påverkar deras arbete.

bästa HR-artiklar DevSkiller mjukvaruingenjör lönesiffror

Infografik om löner för programvaruteknik

Hur mycket tjänar programvaruingenjörer i genomsnitt? Vilka faktorer påverkar mjukvaruingenjörslönen mest?

Källa programvaruutvecklare som en PRO

Bemästra konsten att hitta kreativa utvecklare i flera olika kanaler, inklusive LinkedIn, Stack Overflow och GitHub.

[CHECKLISTA]Kandidatupplevelse 101 för rekrytering av mjukvaruutvecklare

[CHECKLISTA] Kandidatupplevelse 101 för rekrytering av mjukvaruutvecklare

Följ detta med en checklista steg för steg för att ge en konsekvent bra kandidatupplevelse varje gång du rekryterar.

En IT-rekryteringsprocess som fungerar

De beprövade och sanna teknikerna, strategierna och expertråd för att ge dig mer kraft i din anställning av tekniker på över 100 sidor.

Certifieringskurs för teknisk HR

Certifieringskurs för DevSkiller Tech Recruitment

Gå med i över 6 000 rekryterare från branschledare som Amazon och Walmart eCommerce som redan har blivit certifierade. Upptäck de bästa taktikerna för att anställa topptalanger som ett proffs.

[INFOGRAFIK]: Det behöver du veta för att anställa de bästa utvecklarna 2018

De viktigaste statistiska uppgifterna och branschriktmärkena för att anställa programvaruingenjörer, allt på ett och samma ställe.

Den verkliga kostnaden för att rekrytera en utvecklare [infografik]

Hur mycket kostar det att anställa en utvecklare internt eller via ett bemanningsföretag? Hur stora är produktivitetsförlusterna? Ta reda på det i den här infografiken med massor av data.

Hacka processen för att rekrytera utvecklare

Hacka processen för att rekrytera programmerare [med en fallstudie]

Den här e-boken är full av praktiska tips och insikter som hjälper dig att effektivisera din rekryteringsprocess för tekniker. Upptäck formeln i sju steg för att vinna över tekniska talanger.

[Bok]: IT Rekryteringsprocessen som fungerar

Optimera din rekryteringsprocess för utvecklare med den här boken av Tom Winter och Kate Kandefer (PhD). Finns endast på Amazon.

Tips och tricks för att bygga ett perfekt DevSkiller-test

I det här praktiska webbseminariet får du veta hur du skapar ett DevSkiller-test för att bedöma exakt vilka färdigheter som behövs för en teknisk roll.

DevSkillers plagiatkontroll och andra säkerhetsfunktioner som verifierar dina resultat.

Upptäck det breda utbudet av DevSkillers säkerhetsfunktioner, inklusive vår plagiatkontroll, verktyg för socialt lyssnande, IP-spårning och mycket mer.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Begär en demo

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp