Skärm C och C++-utvecklare Färdigheter

Publicerad: Senast uppdaterad:
C och C++: intervjufrågor för programvaruingenjörer

C och C++-utvecklare får inte samma uppmärksamhet som utvecklare av andra språk. De är inte lika allmänt förekommande som JavaScript-utvecklare. De är inte lika väl kopplade till heta ämnen som datavetenskap som Pythonutvecklare. De använder inte en teknik som är lika framväxande som Kotlin-utvecklare gör. Men till skillnad från de tekniker som gör alla rubriker fortsätter C och C++ att vara arbetshästar i många viktiga system samt inom områden som inbyggd teknik och spel. Därför finns det fortfarande en stor efterfrågan på C- och C++-utvecklare. Frågan är alltså hur man granskar C och C++-utvecklares kompetens?

C och C++ har båda funnits länge, så det finns mycket att lära sig om dem. Det finns olika versioner, tekniker och resurser som har byggts upp för dessa tekniska staplar. Du måste använda specifika intervjufrågor för C och C++ eftersom de frågor du använder för språk som Java helt enkelt inte räcker till. Det finns begrepp som du helt enkelt inte kommer att se utanför C i C++. Dessutom behöver du rätt teknisk skärm för att se om någon har kunskaper i C eller C++. Men oroa dig inte, det här inlägget kommer att ge dig information om allt du behöver veta om hur du screenar och anställer C och C++-utvecklare.

I den här guiden hittar du följande:

lista över kompetens för c++-utvecklare1. Vad är C och vad är C++?

Det första du måste förstå är att C och C++ inte är samma sak. Som du kan föreställa dig har C funnits lite längre än C++. C introducerades 1972 och blev de facto standard i slutet av det decenniet. Den första C++-versionen dök inte upp förrän 1984. Men än en gång tog det bara tio år att få grepp om det. I början av 90-talet hade C++ vunnit stor popularitet.

1.1 Vad är skillnaden mellan C och C++?

För det första är C ett procedurellt språk. C++, å andra sidan, är ett språk med flera paradigmer. Det utmärker sig både i procedurell och objektorienterad programmering. Nya funktioner gör det dessutom till ett praktiskt val för funktionell programmering. I de flesta verkliga fall kommer C++-program att använda alla tillgängliga programmeringsparadigm i någon grad. Faktum är att man ofta ser enll tre paradigmer blandas ihop.

Programmeringsparadigmen är inte den enda skillnaden mellan de två. C ligger ganska nära maskinnivån och kallas ibland för "den bärbara assembleren". C++, å andra sidan, ligger närmare språk på högre nivå som Java, C# och D (men har fortfarande kvar vissa av C:s funktioner på låg nivå).

1.2 Vad är likheterna mellan C och C++?

Utöver dessa skillnader finns det säkert vissa likheter. Syntaxen som används i båda dessa språk kallas ofta för "C-familjens syntax". Eftersom C har varit så populärt kommer du faktiskt att upptäcka att C:s grammatik och syntax ligger till grund för ett antal programmeringsspråk som Java, C#, C++, D, Objective-C, JavaScript och många fler.

Vad används C och C++ till?2. Vad används C och C++ till?

2.1 Vad används C till?

Eftersom de ligger så nära maskinnivån används C och C++ främst för tillämpningar där bearbetningshastighet och manuell inställning är viktigare än tekniktid. Det rör sig bland annat om programmering på låg nivå (BIOS), inbäddad programmering (enheter), systemprogrammering (operativsystem) och prestandainriktad programmering (t.ex. spelmotorer, GPU/vetenskapliga beräkningar, kryptografi).

Den verkliga fördelen med C och C++ är att programmeraren får möjlighet att bestämma vad som händer med programmet på den lägsta nivån, närmast maskinnivån. Å ena sidan ger detta C och C++ en otrolig prestanda. Nackdelen är att det finns en mycket mindre felmarginal för att få koden rätt eftersom de saknar minneshanteringsfunktionerna hos språk på högre nivå. I praktiken innebär detta att det kan ta mycket längre tid att skriva fungerande kod i C och C++ än i ett programmeringsspråk på högre nivå som Java eller Python.

Eftersom C ligger så nära maskinnivån är det i princip programmeringsvärldens lingua franca. De flesta andra programmeringsspråk byggs med hjälp av C och de flesta programvaror har sina funktioner i C. Nästan alla andra språk kan anropa C-funktioner.

På en grundläggande nivå är C ganska lätt att lära sig. Syntaxen och grammatiken är ganska enkel att lära sig grunderna i, men svår att behärska. Till skillnad från andra språk saknar C de verktyg som lyfter bördan av det arbetsamma arbete som en utvecklare normalt sett vill undvika.

2.2 Vad används C++ till?

C++ utvecklades delvis för att lösa några av C:s problem på låg nivå samtidigt som man behöll C:s programmeringsstil. Tyvärr har detta inneburit att inlärningskurvan för C++ är otroligt brant och att det är ett mycket mer expertvänligt språk. Detta kan göra det ännu svårare att använda en utländsk kodbas. Som tur är tillåter de nya versionerna av C++ att man på ett säkert och enkelt sätt använder en utländsk kodbas. Det är ändå upp till kodningsgruppen att undvika att använda osäkra konstruktioner och att tillämpa reglerna.

C++ brukade vara en förlängning av C, men det har inte varit sant sedan 1998. Det är nu i hög grad ett eget språk. De flesta C-koder kan kompileras i C++ utan att ändras, men ingen av dem är en strikt delmängd av den andra. Klyftan mellan de två fortsätter ändå att öka i takt med att nya standarder släpps.

2.3 Vad är skillnaden mellan C och C++?

C++ gör det möjligt att kompilera de flesta C-konstruktioner och koder som C++-kod, samtidigt som det ger fler programmeringsverktyg som mallar, RAII (Resource Acquisition Is Initialization), klasser, lambdauttryck, ett större och kraftfullare standardbibliotek och ett starkare typsystem.

Samtidigt har C vissa verktyg som C++ saknar. Dessa inkluderar utsedda initialiserare och matriser med variabel längd (VLA). En allmän tumregel är att om det finns en C++-miljö kan man vara hundra procent säker på att det finns en C-miljö. Motsatsen är inte nödvändigtvis sann.

Vad bör en IT-rekryterare veta om C och C++?3. Vad bör en IT-rekryterare veta om C och C++?

C har inte förändrats på ett tag. De två senaste revideringarna, C11 och C18, var båda ganska små och innebar inga stora förändringar. Den framtida C21 verkar inte heller vara banbrytande.

C++ börjar å andra sidan göra framsteg efter att inte ha gjort så mycket under det senaste decenniet. Sedan C++ 11 har det nu släppts en revidering vart tredje år och C++ 20 förväntas komma i tid.

Nästan alla tillgängliga bibliotek har ett C API eller en bindning, även om de är skrivna på ett annat språk. C++ kan användas för alla dessa bibliotek. Det finns också några bibliotek som endast är tillgängliga i C++, t.ex. Boost, Qt och POCO.

3.1 Vilka verktyg och tekniker bör en C- eller C++-utvecklare känna till?

Det viktigaste för en C-utvecklare är förmodligen att ha en förståelse för pekararritmetik och vad som utgör odefinierat beteende. Dessutom bör en C-utvecklare vara bekväm med att använda felsökningsverktyg som Address/Memory/UndefinedBehavior Sanitizer, Valgrind, felsökare (t.ex. GDB) och verktyg för statisk kodanalys.

En C++-utvecklare bör kunna förstå alla C-verktyg samt Boost- och Qt-biblioteken tillräckligt bra för att kunna använda dem.

När man tittar på utvecklarnas erfarenheter är det kommersiella projekt och projekt med öppen källkod som säger mest om vad de är kapabla till.

Verifiera kunskaper i C och C++Hur man verifierar C och C++-utvecklarens kompetens i screeningfasen

Tekniska intervjuer är dyra och tidskrävande för dig och dina kandidater. Du vill inte intervjua alla som ansöker. I stället är det viktigt att du sorterar dina kandidater så att de enda som tar sig till intervjustadiet har de tekniska färdigheter som krävs för jobbet.

REKOMMENDERAD LÄSNING: Kompletta löneuppgifter för C++-utvecklare

4. Screening av en C-utvecklare eller C++-utvecklare med hjälp av deras CV.

CV:t är det första stället där du kan leta efter ledtrådar om vad din kandidat kan göra. För en icke-teknisk rekryterare kan detta ofta vara en svår plats att börja på eftersom informationen ofta är mycket teknisk. För att hjälpa dig har vi sammanställt en lista över saker att leta efter i en C- och C++-utvecklares CV.

Ordlista för C och C++4.1 Ordlista över C och C++ för tekniska rekryterare

C-bibliotek Standardbiblioteket C

 • Det bibliotek som beskrivs i C:s standarddokument och som levereras med varje kompilator.

Andra, mindre allmänt använda, men ändå populära bibliotek:

GTK

 • Ett bibliotek för att skapa grafiska användargränssnitt

Kairo

 • Ett 2d-grafikbibliotek

ALSA

 • Ett bibliotek för gränssnitt mot Advanced Linux Sound Architecture

BLAS

 • Grundläggande underprogram för linjär algebra. Detta bibliotek används för effektiva vektor- och matrisoperationer.

GMP

 • GNU Multi Precision. Ett bibliotek som tillhandahåller aritmetiska operationer på tal med godtycklig precision.

cURL

 • Biblioteket för filöverföring med flera protokoll. Används oftast för HTTP-kommunikation.

OpenSSL

 • Ett kommersiellt och mycket populärt bibliotek som används för stöd för kryptografi.
C++-bibliotek C++ standardbibliotek

 • Det bibliotek som beskrivs i C++-standarddokumentet och som levereras med varje kompilator.

Öka

 • Ett av de mest populära biblioteken för C++, en uppsättning av flera dussin fristående bibliotek som fritt kan användas i C++-program.

Qt

 • Det bästa ramverket för grafiska gränssnitt för C++

STL

 • En kontroversiell akronym, som vanligtvis betyder C++ Standard Library, men som också kan förstås som Standardbibliotek för mallar, som om de delar som inte ingår i mallen inte var en del av den.

Andra, mindre allmänt använda, men ändå populära bibliotek:

Egna

 • C++-mallbibliotek för linjär algebra (matriser, vektorer, numeriska lösare och relaterade algoritmer).

GSL

 • Riktlinjer Stöd för biblioteksimplementering, rekommenderat av Bjarne Stroustrup, Herb Sutter och Co. i C++ Core Guidelines.

Loki

 • designmönster.

Folly

 • En uppsättning C++11-komponenter som utökar standardbiblioteket. Utformad med effektivitet och praktiska egenskaper i åtanke. Utvecklad av Facebook

Abseil

 • En samling C++-bibliotek som utökar standardbiblioteket. Skapad av Google

POCO

 • En uppsättning bibliotek med stöd för HTTP, nätverk, kryptering och stöd för zip-filer.

WxWidgets

 • Ett bibliotek som gör det möjligt att skapa systemoberoende GUI-applikationer.

OpenCV

 • Ett bibliotek för datorseende, utformat för beräkningseffektivitet med fokus på realtidstillämpningar.

OpenMP

 • Mindre ett bibliotek och mer en specifikation för kompilatorer om hur C++ ska utökas för att möjliggöra enkel och väl utformad parallellism.

IntelTBB

 • Ett mallbibliotek för parallellitet i arbetsuppgifter. Utformad av Intel
Kompilator Verktyget som används för att skapa en körbar fil (en applikation) från C/C++-källkoden, mest populärt:

 • GCC - GNU Compiler Collection (GNU kompilatorsamling)
 • MinGW GCC - Windows-version av GCC
 • Clang - kompilator från LLVM-projektet
 • MSVC (även kallad, något felaktigt, MSVS eller Visual Studio) - Microsofts kompilator
 • ICC - Intels kompilator
Felsökare Ett verktyg för att hitta fel i pågående program

 • Valgrind
 • GDB
 • LLDB
 • WinDBG
Kodinstrumentering Detta är en utvidgning av kompilatorn för att producera en programversion som är inriktad på att hitta fel i stället för på prestanda.

 • Adress/Minnesmärke/Odefinierat beteende Sanitizer
Statisk analys En analys av källkoden med avseende på fel. Det finns kommersiell programvara som kan hitta vissa klasser av fel på detta sätt.

 • CppCheck
 • Clang
 • Klocwork statisk kodanalys
 • PC-Lint
 • Coverity
 • PVS-Studio

4.2 De vanligaste tekniknamnen för C och C++ som används omväxlande

 • C++ Standard Library och STL används ibland synonymt, men inte korrekt.

4.3 De olika versionerna av C och C++

Versioner av C

Versioner av C är märkta med året då de släpptes (t.ex. C89 är C från 1989). Det finns inga mellanliggande versioner (t.ex. C06), men vissa kan hänvisa till versioner före C89.

De mest populära revideringarna är:

 • C89
 • C95
 • C99
 • C11
 • C18
 • C21 (ännu ej publicerad),
 • ANSI C

Versioner av C++

Versioner av C++ märks på samma sätt som versioner av C med året då de publicerades.

De mest populära revideringarna är:

 • C++84 - ingen riktig revidering, men används ibland för att definiera förstandard C++.
 • C++98
 • C++03
 • C++11
 • C++14
 • C++17
 • C++20 (ännu ej publicerad)

Dessutom kan du se de namn som versionerna fick när de utvecklades.

 • C++0x (namn på C++11, som skulle ha levererats före 2010)
 • C++1y (namn på C++14 under utveckling)
 • C++1z (namn på C++17 under utveckling)
 • C++2a (namn på C++20?)

4.4 Hur nära respektive versioner av C- och C++-teknik ligger varandra.

 • C11/C18 - nästan samma
 • C++98/C++03 - nästan samma
 • C++11/C++14 - mindre ändringar
 • C++14/C++17 - mindre ändringar (men tillräckligt för att skillnaden mellan C++11/C++17 ska bli betydande).

4.5 Vilka versioner är helt olika?

 • C++03/C++11 - den största förändringen i C++:s historia
 • C++11/C++17 - gradvis förändring under revideringarna
 • C89/C99 - stora förändringar när det gäller typsäkerhet och stöd för äldre problemkod.

4.6 Hur viktiga är C- och C++-certifikat för att bedöma en kandidats kodningsfärdigheter?

Det finns inga respekterade C/C++-certifieringar. Därför är det bäst att ignorera dem i ett CV eftersom de inte säger något om kandidatens kompetensnivå.

4.7 Andra saker att tänka på i en C- eller C++-utvecklares CV

Se upp för om kandidaten:

 • Anger vilken version av språket de har använt.
 • Har arbetat med ett typiskt C++-projekt
 • Har deltagit i stora projekt med unika och stränga krav.

Om följande nämns kan tekniska intervjuer dessutom bedöma kandidaten utifrån deras offentligt synliga historik:

 • Talar vid konferenser
 • Deltagande i konferenser
 • Skriva artiklar till tekniska tidskrifter
 • Att skriva en teknisk blogg
 • Att bidra till OSS
 • Bidra till svarssidor (t.ex. Stack Overflow).

Frågor för telefonintervjuer i C och C++ - lista över färdigheter för c++-utvecklare5. Intervjufrågor för C och C++ som kan ställas under en teknisk intervju per telefon/video

Det kan vara ganska svårt att förlita sig helt och hållet på ett CV. Det är trots allt viktigt att ifrågasätta vad kandidaten påstår för att se om han eller hon verkligen har färdigheterna eller bara säger att han eller hon har dem. Även om en telefonintervju inte ersätter ett ordentligt kodningstest kan den hjälpa dig att förstå vad kandidaten tänker och hur de går tillväga för att lösa problem.

5.1 Frågor om kandidatens erfarenhet

Q1: (C/C++) Vilka begränsningar fanns i dina tidigare projekt?

Varför du bör fråga Q1: Kandidaten bör kunna dela med sig av sina erfarenheter från den aktuella branschen. Inom inbyggd programmering är det t.ex. svårt att använda dynamiskt minne och för spel är det mycket viktigt att se till att alla beräkningar är klara när en bild visas.

Q2: (C/C++) Vilka system har du programmerat för?

Varför du bör fråga Q2: På vissa sätt skiljer sig programmeringen för inbyggda system/skrivbordssystem och Linux/ Windows/OSX avsevärt från varandra.

Q3: (C/C++) Kodade du enligt några särskilda standarder?

Varför du bör fråga Q3: Kandidaten kan berätta om han eller hon har erfarenhet av MISRA etc.

5.2 Frågor om kandidatens kunskaper och åsikter

Q1: (C++) Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan C++ och C?

Varför du bör fråga Q2: Den här frågan gör det möjligt för kandidaten att visa sin förståelse för språken och om han eller hon betraktar C++ som ett litet tillägg till C-språket eller som ett separat språk med olika användningsmönster.

Q2: (C) Vad är pointeraritmetik?

Varför du bör fråga Q2: Denna fråga låter kandidaten uttrycka sin förståelse för det grundläggande sättet som C hanterar minnet på.

Q3: (C++)Vad är pekararitmetik?

Varför du bör fråga Q3: Den här frågan ger kandidaten en chans att uttrycka sin förståelse för det grundläggande sätt på vilket C hanterar minnet. Se upp: för C++ innebär denna fråga att du måste använda osäkra och föråldrade mönster i din kodbas.

Q4: (C++, nybörjarnivå) Vad är skillnaden mellan en klass och ett objekt?

Varför du bör fråga Q4: För att avgöra om kandidaten förstår grunderna i C++.

Q5: (C++) Vad är ett lambdauttryck?

Varför du bör ställa frågan Q5: Att avgöra om kandidaten känner till de framsteg som C++ har gjort sedan C++03 (lambdauttryck infördes i C++11) och förstår dem.

Q6: (C/C++) Vad är lås, vilka problem löser de och vilka är de potentiella problemen med dem?

Varför du bör ställa frågan Q6: Detta kommer att visa kandidatens förståelse för låsningar, kapplöpningstillstånd, dödslås och livslås.

Q7: (C/C++, expert) Vad är flyktiga, och hur hänger det ihop med frågan om lås och synkronisering?

Varför du bör ställa frågan Q7: Kandidaten bör kunna berätta att flyktiga ska endast användas för åtkomst till maskinvara och inte för synkronisering.

Q8: (C++) Hur skapar du en dynamisk matris?

Varför du bör ställa frågan Q8: Detta visar om kandidaten kommer att använda ett bra tillvägagångssätt, t.ex. std::vektor, eller den föråldrade och osäkra ny.

Q9: (C++) Vad är RAII? Har andra språk det?

Varför du bör fråga Q9: Detta visar om kandidaten känner till detta grundläggande C++-idiom och om han eller hon förstår vad det betyder. Bonuspoäng för att beskriva liknande valfria funktioner i andra språk, som t.ex. med() i Python eller med hjälp av i C#.

Q10: (C++) Kan man kasta från en destruktor?

Varför du bör fråga Q10: Kandidaten kommer att kunna gå in på detaljer här. Kontentan av det är att du kan göra det, men det är en dålig metod, och den är inaktiverad som standard sedan C++11, eftersom destruktorer då implicit är nothrow.

Q11: (C++) Kan man ärva en konstruktör?

Varför du bör fråga Q11: Kandidaten kan svara att detta har varit möjligt sedan C++11, att det har ändrats något i C++14 och att det har fått konsekvenser.

Q12: (C++) Kan man ha en virtuell konstruktör?

Varför du bör fråga Q12: Det korta svaret är nej, men kandidaten kan visa att han eller hon är snabb i tankarna genom att nämna fabriken och prototypmönstret.

Q13: (C++) Vad är ett gränssnitt?

Varför du bör fråga Q13: Detta är en lite knepig fråga eftersom C++ inte har gränssnitt. Det finns dock abstrakta klasser, och det är meningen att kandidaten ska tala om dem.

Q14: (C++, expert) Kan man ha en implementering av en ren virtuell funktion?

Varför du bör fråga Q14: Svaret är ja, men användbarheten är begränsad.

Q15: (C++, expert) Kan man ha en virtuell mallfunktion och varför?

Varför du bör fråga Q15: Kandidaten ska kunna visa sin förståelse för skillnaden mellan kompilering och körning, samt för detaljer om implementering, t.ex. vtables.

Q16: (C++, expert) Hur skulle du implementera std::is_same?

Varför du bör fråga Q16: Kandidaten kommer att kunna visa sina kunskaper om metaprogrammering genom att genomföra detta triviala exempel.

Q17: (C/C++) Vilken är din favoritförändring (eller ett antal förändringar) i Cnn/C++nn?

Varför du bör fråga Q17: För att visa om kandidaten följer med i förändringarna i språket/språken och om han/hon är medveten om att det finns något annorlunda kodningsidiom i olika versioner av språket.

Q18: (C++) Vilka är skillnaderna mellan C++98 och C++11?

Varför du bör fråga Q18: C++11 innebar ett stort skifte i C++-språket, dess paradigmer och mönster. Kandidaten ska kunna visa sin kunskap om denna stora förändring.

Q19: (C/C++) Hur skulle du upptäcka och åtgärda en minneskorruption?

Varför du bör ställa frågan Q19: Att visa upp tankeprocessen, kunskapen om och verktygen som är användbara i en sådan strävan.

Q20: (C/C++) Har du erfarenhet av att använda anpassade allokatorer?

Varför du bör ställa frågan Q20: Kandidaten kommer att kunna dela med sig av sina erfarenheter av anpassade allokatorer.

Q21: (C/C++) Du har ramverk/bibliotek X i ditt CV, beskriv din erfarenhet av det. Var det ett bra val att använda det? Finns det ett alternativ som du hade föredragit eller skulle föredra nu?

Varför du bör fråga Q21: Detta är en öppen fråga som låter rekryteraren veta om kandidaten har en bred syn på områdena, känner till alternativen och förstår vilka avvägningar som görs när man väljer den ena eller andra lösningen.

Q22: (C/C++) Vilket är det bästa byggsystemet och varför? Hur står det sig i jämförelse med konkurrenterna?

Varför du bör fråga Q22: Detta visar kandidatens kunskaper om byggsystem.

5.3 Beteendefrågor Du bör ställa frågor för att förstå hur kandidaten har agerat tidigare.

Q1: Vilken är din största framgångshistoria inom programmering? Varför skedde den? Hur kan du upprepa den?

Varför du bör fråga Q1: Den här frågan gör det möjligt för kandidaten att presentera en framgångshistoria och visar rekryteraren om kandidaten är mer intresserad av att lösa problemet eller få beröm.

Q2: Vad var ditt största misslyckande i programmeringsprocessen? Varför hände det? Hur kan du undvika att upprepa det i framtiden?

Varför du bör fråga Q2: Den här frågan gör det möjligt för kandidaten att presentera en potentiellt oroande historia och visar rekryteraren om kandidaten är öppen med den. Den kommer också att visa om de är mer intresserade av att lösa problemet eller av att lägga skulden på någon annan.

Q3: (för sökande på högre nivå) Skulle du vilja vara mentor för en junior utvecklare? Varför? Hur skulle du gå tillväga för att göra det? Har du någon erfarenhet av att vara mentor för andra personer?

Varför du bör fråga Q3: På så sätt kan rekryteraren bedöma kandidatens intresse för och de nödvändiga mjuka färdigheter som krävs för att dela med sig av kunskap.

Teknisk screening av kunskaper i C och C++ för utvecklare.6. Teknisk screening av C eller C++-utvecklarens färdigheter med hjälp av ett kodningstest online.

Det du måste vara helt klar över när det gäller C- och C++-utvecklare är att det är viktigt att de har en perfekt kodningsteknik. C tillåter inte någon felmarginal och C++ tillåter inte mycket mer. Visst kan en CV-granskning och en telefongranskning hjälpa dig att gallra bort några av dina kandidater. Det sista du vill göra är att bjuda in en kandidat till en teknisk intervju för att sedan upptäcka att han eller hon aldrig hade de kodningsfärdigheter som du behöver.

6.1 Vilket test för C eller C++ programmering online ska du välja?

När du letar efter rätt Test för programmering i C eller C++ online bör du se till att de uppfyller följande kriterier.

 • De återspeglar det verkliga arbetet som utförs.
 • De tar inte alltför mycket tid i anspråk, högst en till två timmar.
 • De kan skickas automatiskt och kan tas med överallt.
 • De går längre än att kontrollera om lösningen fungerar och kontrollerar även kodens kvalitet och hur väl den fungerar i randfall.
 • De ligger så nära den naturliga programmeringsmiljön som möjligt och ger kandidaten tillgång till samma slags resurser som de normalt skulle ha på jobbet.
 • De låter kandidaten använda alla bibliotek, ramverk och andra verktyg som de normalt skulle använda.
 • De är på en lämplig nivå som motsvarar kandidatens förmåga.

7. DevSkiller färdiga online-test för bedömning av kodning för C och C++-utvecklare

DevSkillers kodningstester använder vår RealLifeTestingTM metodik för att spegla den faktiska kodningsmiljön som kandidaten arbetar i. I stället för att använda obskyra algoritmer kräver DevSkiller-testerna att kandidaterna bygger program eller funktioner. De betygsätts helt automatiskt och kan göras var som helst i världen. Samtidigt har kandidaten tillgång till alla resurser som de normalt skulle använda, inklusive bibliotek, ramverk, StackOverflow och till och med Google.

Företag använder DevSkiller för att testa kandidater med hjälp av sin egen kodbas var som helst i världen. För att göra det enkelt erbjuder DevSkiller också ett antal färdiga kodningstester för C och C++, till exempel de här:

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp