Vad är en fullstackutvecklare? Viktiga färdigheter och ansvarsområden

Publicerad: Senast uppdaterad:
Vad är en fullstackutvecklare? Viktiga färdigheter och ansvarsområden

För den som är nybörjare inom teknisk rekrytering kan det kännas skrämmande att förstå skillnaderna mellan olika IT-tjänster. Var går gränsen mellan front end- och back end-utveckling? Betyder begreppen "full stack-utvecklare", "full stack-webbutvecklare" och "full stack-ingenjör" samma sak?

För att kunna rekrytera de kandidater som passar bäst för ditt företag är det viktigt att du förstår vad varje roll innebär.

I följande artikel kommer vi att belysa var och en av dessa positioner, med särskild tonvikt på profilen för en fullstackutvecklare. Vi hjälper dig att avgöra vilka färdigheter, tekniker och erfarenheter du kan förvänta dig av varje kandidat. Genom att förstå skillnaderna kan du bygga ett team av utvecklare vars färdigheter kompletterar varandra på bästa sätt.

Vad är en Front End-utvecklare?

I enklaste ordalag:

"Front-end-utvecklare skapar allt på en webbplats som användarna ser, rör vid, klickar på och använder".

Utveckling av front-end handlar om mycket mer än bara hur webbplatsen ser ut; det handlar också om hur designen genomförs och hur den fungerar på webben.

Vilka färdigheter bör en Front End-utvecklare ha?

Till att börja med måste frontend-utvecklare ha en gedigen kunskap om HTML, CSS och JavaScript (eller TypeScript). Vissa källor, som t.ex. Mästare i front-end, även en lista över grundläggande till avancerade DOM, HTTP/URL och kunskaper om webbläsare.

Vilka färdigheter bör en Front End-utvecklare ha?Bildkälla: Codium

Här är några andra vanliga krav:

 • Hög kompetens inom JavaScript-ramverk (t.ex, Angular och React)
 • Kunskap om ramverk för front-end (oftast Bootstrap)
 • Kunskaper i front-end-bibliotek (t.ex. jQuery och LESS)
 • Förståelse för verktyg för versionskontroll av kod (t.ex. Git)
 • Grundläggande kunskaper om grafiska verktyg som Photoshop eller GIMP.
 • Erfarenhet av felsökning med JavaScript-baserade verktyg och arbete med kompatibilitetsproblem mellan olika webbläsare.

Du hittar en omfattande lista över krav och ansvarsområden i vår mall för arbetsbeskrivning för front end-utvecklare.

Hur skiljer sig detta jobb från en backend-utvecklare?

Vad är en backend-utvecklare?

Backend-utvecklare ansvarar för programlogik på serversidan och för integrering med den främre delen av din webbplats eller app.

Det bästa sättet att förstå hur front end- och back end-utvecklare kompletterar varandra är att använda en hotellanalogi. Front-end-utvecklarna interagerar med dina kunder - de är som "framsidan" av din webbplats eller app. Backend-utvecklare är de som arbetar bakom kulisserna, på kontoret, för att "driva" programvaran (servern, programmet och databasen).

Även om backend-utvecklare inte arbetar med den visuella delen av programvaran, samarbetar de nära med front-end-utvecklare för att se till att programvaran är fullt fungerande och att allting "klickar".

Vilka färdigheter bör en backend-utvecklare ha?

Svaret på den här frågan är inte lika enkelt som när det gäller frontendutvecklare. Anledningen till detta är att en backend-utvecklares färdigheter till stor del dikteras av de webbutvecklingsspråk de använder.

Men, Guru99 förklarar på ett bra sätt de fyra grundläggande färdigheter som alla backend-utvecklare måste ha:

 • Hög kompetens i språk för webbutveckling (några exempel på de mest populära språken är PHP, Python, Ruby och JavaScript på serversidan).
 • En djup förståelse för databaser och cache (även kallad DBMS-teknik); exempel är MongoDB, MySQL, Oracle och Redis.
 • Exponering för hantering av servrar - dvs. Apache, Nginx, IIS-servrar och andra.
 • Kunskap om webbtjänster och API (dvs. kunskap om hur man REST OCH SOAP förbrukas).

Vad är en backend-utvecklare?Bildkälla: Guru99

Nu när vi vet vad front end- och back end-utvecklare gör, ska vi ta en titt på silhuetten för en fullstackutvecklare.

Vad är en Full Stack-utvecklare?

I ett nötskal, som vi har förklarat i en tidigare artikel:

"En fullstackutvecklare är en person som är bekväm med att arbeta med både backend- och frontend-teknik."

Utvecklargruppen har dock olika åsikter om huruvida det verkligen är möjligt att vara en äkta 360-utvecklare. Det kan trots allt ta flera år att behärska ett enda språk och dess ramverk - för att inte tala om att förstå andra språk!

Låt oss se vad som förväntas av en fullstackutvecklare och hur skicklig han eller hon måste vara inom vart och ett av de viktigaste områdena.

Vilka färdigheter behöver en fullstackutvecklare?

Som nämnts ovan måste en fullstackutvecklare ha en viss nivå av kompetens inom både front end- och back end-utveckling. De måste också veta hur man arbetar med DevOps, databaser och (ganska ofta) utveckling av mobilappar.

Här är hur HackerNoon delar upp vart och ett av dessa områden:

Vad är en Full Stack-utvecklare?
Bildkälla: HackerNoon

Jämfört med färdigheterna i front-end och back-end verkar det ganska överväldigande, eller hur? Frågan är:

Hur djupgående bör en fullstackutvecklare vara? verkligen kan varje språk?

Som förklaras av Webopedia:

"Utvecklare och ingenjörer som arbetar med fullstackutveckling förväntas inte behärska alla dessa programmeringsspråk, utan de som arbetar med fullstackutveckling bör ha goda kunskaper i ett eller flera av dessa språk och samtidigt förstå hur front-end- och back-end-teknik måste integreras och arbeta effektivt tillsammans."

En fullstackutvecklare måste alltså helt enkelt kunna hitta rätt oavsett vilken uppgift han eller hon arbetar med.

Låt oss ta en titt på hur jobbannonser för fullstackutvecklare ofta ser ut.

Exempel på arbetsbeskrivningar för utvecklare med full stack-uppgifter

Det är vanligt att jobberbjudanden för fullstackutvecklare innehåller följande krav:

 • HTML5, CSS3, JavaScript för webbutveckling
 • Kunskap om JavaScript-ramverk (t.ex. AngularJS)
 • Programmeringsspråk - till exempel Ruby eller Python.
 • Kunskap om bästa praxis för säkerhet, versionskontroll, databaser
 • Grundläggande UX- och designprinciper

Här är ett exempel på ett jobberbjudande för Full Stack Developer på LinkedIn:

Exempel på arbetsbeskrivningar för utvecklare med full stack-uppgifterBildkälla: LinkedIn

När du läser jobbannonser för utvecklare inom full stack kan det hända att du också ser att termer som "MERN" eller "MEAN" nämns. Vad är det för något?

Dessa akronymer är exempel på två populära JavaScript-tekniska stackar. Några andra exempel är LAMP, Django och Ruby on Rails.

Här är till exempel ett exempel på ett jobberbjudande för MEAN Stack Developer:

MEAN Stack Developer jobberbjudandeBildkälla: LinkedIn

Nu kanske du också undrar om det finns en stor efterfrågan på utvecklare som arbetar med hela stacken eller om arbetsgivarna föredrar att anställa separata front- och backend-utvecklare? Hur passar de in i ett team?

Hur passar fullstackutvecklare in i ett team?

Låt oss börja med att besvara den första frågan.

In 2019, "U.S. Bureau of Labor Statistics uppskattar att sysselsättningen inom fullstackutveckling kommer att öka från 135 000 till över 853 000 senast år 2024". Detta innebär att arbetsgivarna värdesätter att ha en person med ett holistiskt tekniskt synsätt ombord.

Fullstackutvecklares kunskap om olika koncept gör dem i själva verket rustade att tillhandahålla komplexa lösningar och komma med idéer som andra, strikt specialiserade utvecklare kanske inte kan se.

För större företag kan en fullstackutvecklare vara en stor tillgång, eftersom de kommer att leda med den "bredare bilden" i åtanke. För Mindre projekt.Om du anlitar en fullstackutvecklare kan du också spara tid och pengar (t.ex. genom att anlita en utvecklare i stället för två separata front- och backend-utvecklare).

Sist men inte minst måste vi klargöra:

Hur skiljer sig Full Stack Web Developers och Full Stack Engineers åt?

Termen "full stack engineer" används för att beskriva en full stack-tekniker. webbutvecklare i en ledande roll, som vanligtvis har större inflytande över teamet eller till och med övervakar dess medlemmar.

Förutom år av erfarenhet är den viktigaste skillnaden mellan en utvecklare och en ingenjör att den sistnämnda också har en stark bakgrund inom affärs- eller projektledning.


Medan fullstackutvecklare tenderar att ansvara för arbetet med en app/ett projekt är ingenjörer ofta engagerade i arbetet med komplexa appar eller hela system.
Här är ett exempel på ett jobberbjudande för en Full Stack Engineer där erfarenhet av affärs- och projektledning är ett måste:
Hur skiljer sig Full Stack Web Developers och Full Stack Engineers åt?

Bildkälla: LinkedIn

Om du vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi att du tar en titt på vår jämförelse mellan mjukvaruingenjör och mjukvaruutveckling.

Sammanfattning

Fullstackutvecklare spelar en viktig roll i utvecklingsteamet eftersom de har kunskap om både front- och backend-teknik, DevOps, databaser och mobilutveckling. Även om de inte är experter inom alla dessa discipliner är det de verkligen bidrar med en helhetsbild av vad som är möjligt inom tekniken. Detta gör det i sin tur möjligt för dem att föreslå innovativa lösningar som utnyttjar en blandning av olika verktyg, ramverk och språk.

Med en uppskattad sexfaldig ökning av efterfrågan på arbetsmarknaden mellan 2019 och 24 är det uppenbart att utvecklare med fullstackutveckling kommer att vara en värdefull tillgång för företag under många år framöver.

Bildkälla: Mimi Thian på Unsplash

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp