Lär dig vad en lösning för bedömning av tekniska färdigheter kan göra för att förbättra ditt företag

7 fördelar med en teknisk screeninglösning

Av Dale Cullen

Vit klottrad understrykning
Klottrad pil

1. Minska det manuella arbetet

Med hjälp av verktyg som DevSkiller TalentScore, testning och utvärdering av en kandidats färdigheter sker automatiskt. Det besparar de anställda en hel del arbete.

2. Fastställa ett riktmärke för andelen godkända studenter.

Tekniska screeningverktyg utvärderar kandidater objektivt, så de kan också ge kandidaterna en riktmärkesnivå att sträva mot.

Arrow

Läs - KPI:er som du kan förvänta dig att förbättra med en teknisk screeninglösning

3. Ett tekniskt screeningverktyg kan förbättra kandidatupplevelsen

Läs vidare

Arrow

Snabbare rekryteringsprocess 

Ge exakt återkoppling

Utmana kandidaterna med exempel från den verkliga världen

Förbättra din kandidatupplevelse genom att:

Den tid som en rekryterare vanligtvis skulle spendera på att granska kandidater kan spenderas på att snabbt ta de bästa kandidaterna genom pipelinen - vilket minskar tiden till anställning.

4. Förbättra tiden för att anställa

Vit klottrad understrykning

De 5 frågorna som du ska ställa när du väljer en lösning för teknisk bedömning

GRATIS NEDLADDNING

5. 

Arrow

6. Bättre förutsägbarhet när det gäller prestanda

Kandidaterna kommer att bedömas utifrån utmaningar som liknar det arbete som de kommer att utföra i rollen.

7. 

Exakt återkoppling

Du kan peka ut exakta områden där en kandidat har utmärkt sig eller inte. Ge exakt feedback om hur de kan förbättra sig.

Vit klottrad understrykning

Läs hela artikeln i DevSkiller:  De 5 frågorna som du ska ställa när du väljer en lösning för teknisk bedömning

Vill du veta mer om tekniska screeningverktyg?