Devskiller S.A. realizuje projekt nr POIR.03.03-14-0116/18, pn."Wsparcie działań internacjonalizacyjnych dla DEVSKILLER sp. z o.o." współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand".

本製品は、SaaS型の製品を製造するためのオンラインプラットフォームとして、お客様にご満足いただける製品を提供しています。このプロジェクトの実現に向けて、米国または欧州では、ICT/IT分野の販促プログラムの一環として、様々なマーケティング活動が行われています。このプログラムは、7つのテーマに沿ったプロモーションを行うことを目的としています。

Poprzez udział w targach branżowych oraz zakup związanych z nimi usług doradczych Wnioskodawca będzie w stanie rozszerzyć działalność eksportową oraz zintensyfikować iは、実際には obsługi wanych rynkach zagranicznych です。また、このような計画は、現在のスペイン語のハンドトラックに基づいて行われています。このプロジェクトの実現には、オゴリの構造体ではなく、オゴリの構造体の中にあるプレシジョン・バイオリスタが必要であり、また、オゴリの構造体の中にあるプレシジョン・バイオリスタの中にあるプレシジョン・バイオリスタが必要です。

セキュリティ認証とコンプライアンス。お客様のデータの安全性を確認します。

DevSkillerのロゴ タレントブーストのロゴ タレントスコアのロゴ